Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

De ekskluderende lekene

Brasil

De ekskluderende lekene

OL i Brasil ble presentert som de inkluderende lekene. Men det ble etter hvert klart at investeringene stort sett skjer områder hvor de rike bor. Det som skulle bli positivt for hele Rio, har derimot ført til at forskjellene i byen er blitt enda større. Samtidig som hele verden kan se på den fantastiske OL-festen, er det mange fattige brasilianere som har fått livet sitt ødelagt på grunn store byggeprosjekter knyttet opp til lekene. Politiet bruker sterke virkemidler for å styrke sikkerheten under Rio. Mange kilder forteller at politiet utfører et folkemord av svarte unge gutter. Økningen av politidrap har økt kraftig inn mot lekene.

Bakteppet for OL-festen er et delt folk i et land med en svært alvorlig en politisk krise.

President Dilma Rousseff er i en riksrettsprosess. Arkitektene bak denne riksrettssaken er konservative politikere som selv er anklaget for grov korrupsjon. Mange mener at det Rousseff er anklaget for, ikke gir grunn til riksrett. På åpningsdagen var det en stor demonstrasjon til støtte for Rousseff og mot Michel Temer, som fungerer som president under prosessen.

Pilen som i mange år pekte oppover på de fleste områder i Brasil, har snudd.

Eliten slår tilbake

Alle de store samarbeidspartnerne til Kirkens Nødhjelp melder om store utfordringer for mange av de sosiale programmene som har løftet mange ut av fattigdom de siste årene. Den midlertidige regjeringen har gjennomført mange tiltak som svekker rettighetene til mange utsatte grupper.

Eliten i Brasil vil ikke se på at den positive utviklingen for de fattige fortsetter. De føler at deres privilegier er truet, og de slår nå kraftig tilbake. Internt blir OL brukt som et voldsomt propagandaframstøt fra myndighetene sin side.

Kampen for å sikre folks rettigheter er ikke vunnet. Heldigvis har Brasil et sterkt sivilsamfunn som kommer til å være svært viktige i arbeidet for å sikre folk grunnleggende rettigheter.

Foto: Rune Sævig

Tilbake