Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

"Do no harm"

Pakistan

"Do no harm"

Kirkens Nødhjelp Pakistan er en av seks prioriterte land i "Do no harm"- satsingen i 2016. Med penger fra NORAD har Kirkens Nødhjelp Pakistan arrangert to kurs for grasrotorganisasjoner og ildsjeler, som lærere, aktivister, advokater, fagforeningsledere og religiøse ledere. Målet er å gi metoder for å alminneliggjøre fredsarbeid, slik at man forebygger konflikter. Særlig fokuseres det på minoritetsgrupper. Kirkens Nødhjelps partnere i Pakistan skal styrkes slik at de jobber med fredsbygging i sine programmer, og partnerne inviteres til kurs og arbeidsmøter hele denne høsten.

Tilbake