Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

50 familier eier det meste

Guatemala

50 familier eier det meste

I Guatemala er det en elite på rundt 50 familier som kontrollerer både næringsliv, politikk, rettssystem og massemedier. Den siste tiden har Grunnlovsdomstolen, Guatemalas høyeste rettsinstans, kommet med flere rettskjennelser som suspenderer gruve- og vannkraftlisenser som tidligere har blitt innvilget. Begrunnelsen er nettopp det som det sivile samfunnet har pekt på: mangel på konsultasjon med ur- og lokalbefolkning, brudd på rettssikkerhet, ulovlig drift, mangelfulle miljøstudier og forurensning av vannkilder.

Forhåpentligvis kan dette føre til endringer i landet, der 23,4 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, 23 prosent har ikke tilgang til rent vann, 11 prosent har ikke strøm i hjemmet sitt, og 49 prosent av barna er kronisk feilernærte.

Tilbake