Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Håper på å stå på egne bein

Tanzania

Håper på å stå på egne bein

For 60 år siden grunnla norske misjonspionerer et sykehus. I dag er dette et av landets beste sykehus, det gir god helsehjelp til fattige, og det drives sykepleierskole og medisinsk forskning av høy kvalitet. I tillegg driver Haydom en omreisende helsestasjon med bil og med fly.

Resultatene er klare: Sykehuset betjener 1,2 millioner mennesker. Og området hvor sykehuset ligger, skal ha den laveste dødeligheten for mor og barn sør for Sahara. Frem til nå har Haydom Lutherske Sykehus alltid hatt en norsk, hvit doktor som sykehusdirektør. Men nå går stafettpinnen videre til Dr. Nuwass, den første tanzanianske direktøren. I Tanzania ønsker staten å bli bistandsuavhengig i løpet av ti år. I dag er Kirkens Nødhjelp den største støttespilleren til sykehuset, og vi ønsker Tanzania og Nuwass lykke til med den viktige jobben.

Tilbake