Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Trapper opp i Hellas

Hellas

Trapper opp i Hellas

Elisabeth Mustorp, humanitær koordinator i Kirkens Nødhjelps utenlandsavdeling,  besøkte som mange andre Hellas i sommer, - men ikke for å sole seg. I dag er ca. 50,000 flyktninger og migranter strandet i Hellas etter at grensene til Europa ble stengt i mars. De har lite informasjon om hva som venter. En ting er enkle og krevende leveforhold, men like vanskelig er den psykiske belastningen og usikkerheten ved å ikke vite hva som vil skje videre. Vil de få treffe familien sin igjen som er andre steder i Europa? Imens bistår Kirkens Nødhjelp med å sikre bedre leveforhold der de er, mens de venter, blant annet med å dele ut vann- og hygienepakker. Nå styrkes arbeidet i Hellas med et eget Kirkens Nødhjelps-kontor.

Tilbake