Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Erna møtte Kirkens Nødhjelp før G20-møtet

Erna møtte Kirkens Nødhjelp før G20-møtet

I juli var Norge gjesteland på G20-møtet i Hamburg. G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden samt EU.

Før statsminister Erna Solberg dro til Hamburg, inviterte hun Kirkens Nødhjelp, Changemaker og fem andre organisasjoner til et møte for å høre hva de ønsket at hun skulle ta opp med G20-landene. Kirkens Nødhjelp ba Solberg sette skatt og ulikhet på dagsorden. Skatteunndragelser og kapitalflukt tapper fattige land for enorme verdier og forsterker de økende økonomiske forskjellene i verden.
– Kjemp for større åpenhet og nye rettferdige skatteregler som fungerer også for utviklingsland, lød appellen fra seniorrådgiver Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake