Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

ID-kort mot menneskehandel

Malawi

ID-kort mot menneskehandel

Menneskehandel er et stort problem i Malawi, særlig i Mpondasi, der både jenter og gutter lures inn i barnearbeid og sex-handel.

Kirkens Nødhjelp jobber aktivt mot dette, blant annet gjennom partnerne Rights Advice Center og Women Judges Association of Malawi. Nylig arrangerte disse en større kampanje mot menneskehandel, med taler, teater, konkurranser og dans. En kvinne fortalte blant annet om hvordan hun ble kidnappet og behandlet som en slave inntil hun ble reddet av en frivillig fra Rights Advice Centre. Hun fikk også bistand til å skape seg et levebrød i landsbyen hun kom fra. Politi, sosialarbeidere og politikere deltok på markeringen, som anbefalte alle de fremmøtte å skaffe seg et ID-kort for å minske risikoen for å bli menneskehandlet.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Tilbake