Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Skal forske på klima

Pakistan

Skal forske på klima

Kirkens Nødhjelps prosjekter rundt vann, hygiene og sanitær i Pakistan vil bli forsket på av forskere ved Peshawar universitet.

Det er klimaforskere ved landbruksstudier som har inngått en avtale med Kirkens Nødhjelp i Pakistan om en studie i hvilken effekt klimaendringer har på regnvannsprosjekter og lokale mestringsstrategier for bøndene i Khyber Pakhtunkhawa. Denne avtalen håper man vil gi et langvarig samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp og akademia i Pakistan. Forskningsprosjektet vil ende i en anbefaling til regjeringen og andre om hvordan man skal forebygge at småbønder lider unødvendig under effektene av klimaendringer.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Tilbake