Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Kjemper mot gruveselskap

Sør-Afrika

Kjemper mot gruveselskap

Det er nesten 1000 gruver i Johannesburg, De fleste er lagt ned, men sender fremdeles giftstoffer ut i vann, jord og luft.

Det er den fattigste delen av folket som bor ved gifta - i Soweto - og blir skadet av gruvene. Enten kan barn falle ned i tom, åpen og 1000 meter dyp sjakt, eller så kan drikkevannet være forgiftet, - eller støvet legger seg i folks hjem. Kirkens Nødhjelps partner Bench Marks Foundation dokumenterer situasjonen og får media til å skrive om kritikkverdige forhold. De publiserer på nettsidene sine, lager rapporter og jobber med å få myndigheter og selskaper til å ta ansvar. For eksempel det langvarige arbeidet med å stille krav til gruveselskapet Anglo-American på vegne av mennesker som ble tvangsflyttet fra Magobading i Limpopo-provinsen for å gi plass til gruvevirksomhet der. Arbeidet lykkes, de tvangsflyttede fikk oppreising, og gruveselskapet opprettet et fond verdt 6 millioner kroner for å rette opp noen av tapene lokalsamfunnet - som å få nytt beiteland, oppbygging av ødelagte hus og reparasjon av offentlige fasiliteter.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Tilbake