Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Ønsker å kopiere grønnsaksprosjekt

Tanzania

Ønsker å kopiere grønnsaksprosjekt

Representanter fra Kirkens Nødhjelp i Sudan, Burundi, Somalia og Zambia besøkte i sommer Tanzania for å se om de kunne kopiere «Veggie prosjektet» som man har hatt stor suksess med på kort tid.

Prosjektet er skalerbart fordi folk betaler selv for frø, gjødsel og utstyr, mens de får gratis opplæring og oppfølging av Kirkens Nødhjelp. Prosjektet gir stor avling på en liten åkerlapp med hjelp av et sinnrikt vanningssystem og riktig type frø og utsyr. Forhåpentligvis vil prosjektet få nytt liv i andre afrikanske land, og Kirkens Nødhjelps representant i Burundi tok med seg to prøvepakker hjem og lar nå to forskjellige partnere prøve ut systemet. De tror vanningsløsningen kan fungere bra i Burundi, som sliter med jevnlige tørkeperioder.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Tilbake