Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Zambia

Zambia

Religiøse ledere mot skatteparadiser

35 religiøse leder fra ni afrikanske land møttes i Zambia for å kurses i skatteflukt og pengeplasseringer.

Internasjonale selskaper som tar for seg av afrikanske ressurser uten å betale noe tilbake i form av skatt er et stort problem for utviklingen I landene det gjelder.

- Skatteinngang er innbyggernes ressurser, og vi må hele tiden minne regjeringene på deres ansvar på området, sa sjeik Jaafar Kawinga fra Qadria muslimske organisasjon i Malawi. Han var en av de som ble kurset av Kirkens Nødhjelp i Zambia. Som et resultat av seminaret ble de religiøse lederne enige om å samarbeide mot skatteflukt og presse på sine regjeringer for å få til en mer rettferdig skattelegging.

- Religiøse ledere har en betydelig rolle å spille, fordi vi er voktere av fremtidens budskap og står over politikerne, sa Kawinga på seminaret.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Tilbake