Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Adams barn

Tema: Religionsdialog

Adams barn

– Vi er som blomster i en bukett, sier Mufti Saufallah Khalid og tar et godt tak i biskop Munawov Rumalshah.

Mufti er leder for en av de største moskeene i Pakistan og har stor innflytelse når han snakker om fred og forståelse til sine tilhengere. I ti år har han og biskop Manu jobbet sammen med Kirkens Nødhjelp i Pakistan, og situasjonen er blitt bedre, forsikrer Mufti.

– Før skapte samfunnet vårt store barrierer, og vi tok ikke problemet på alvor. Nå snakker vi sammen og løser opp i misforståelser. Vi er jo alle Adams barn. Koranen og bibelen er ganske like. Når vi forteller det til folk på en god og logisk måte, så forstår de det, sier Mufti.

– Som minoritet er det viktig å ha et godt forhold til de muslimske lederne. Vi føler oss tryggere og mer normale når vi er en del av en religiøs storfamilie. Å bryte brød sammen gir en intimitet man ikke får på andre måter. Vi må holde hender og gå veien sammen, ikke bare holde på vår lille bit. Men det er en vanskelig vei å gå, og det vil ta mange, mange år, sier biskop Manu.

Pakistan

Befolkning: 173,5 millioner

Hovedstad: Islamabad

Språk: Punjabi, sindhi, siraiki, pasjtu, urdu, balochi, hindko, brahui, engelsk, burashaski

Forventet

Fattigdom: 45,6 % lever i dyp fattigdom

Utdanning: 5,1 år (av den voksne befolkningen)

 

Tilbake