Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Avgjørende for trivsel

Tett på: Ioannis Georgiadis

Avgjørende for trivsel

– Jeg kunne merke at folk var mer desperate eller deprimerte i de leirene der de levde under dårlige hygieneforhold, sier Ioannis Georgiadis.

Georgiadis er i Norge en kort tur etter å ha jobbet et år med å forbedre sanitærforholdene i seks leirer i Hellas. Nå skal han til Amman for å jobbe videre der. Leirene i Hellas ble forbedret slik at de møtte standardkravene, og Kirkens Nødhjelp har nå hygieneansvar i bare én leir. De andre er overtatt av FN eller andre organisasjoner. De fleste tømmes, flyktningene flyttes til mer permanente oppholdssteder, og leirene klargjøres til eventuelle nye innrykk.

– Vann, hygiene og sanitær er bare sett på som en del av den generelle infrastrukturen i Hellas, så dette blir ikke fulgt opp spesielt av de som nå overtar ansvaret, sier Georgiadis og legger til at det er spesielt utfordrende å jobbe med hygiene og sanitær blant flyktninger.

– Flyktningene vil ikke være der de er, og derfor tar de ikke ansvar for at ting blir reparert og renholdt. Det er også vanskelig å drive hygieneopplæring fordi få melder seg som frivillige og enda færre tar på seg ansvar for å organisere grupper og holde møter, sier Georgiadis.

Tungrodd byråkrati

I fjor kom Kirkens Nødhjelp til det greske fastlandet for å bygge opp vann og sanitær i leirer som var satt opp av soldater på en dag eller to. Georgiadis beskriver det mer som militærleirer, upassende for familier og ikke egnet til å bo i over lengre perioder. Toalettene var av den kjemiske typen, og lukten var påtrengende. Kirkens Nødhjelp bygget løsninger tilpasset arabernes ønsker om toaletter der man kan stå, og kan vaske seg med vann etterpå. Byråkratiet, for eksempel for å få elektrisitet til toalettene, var tungrodd, forteller Georgiadis.

– Selv om vi jobbet via partnere som hadde direkte kontakt med myndighetene, var det en utfordring å få tillatelse. Grekerne følte nok at vi var konkurrenter, og at de ikke trengte FN der for å få jobben gjort. Fordi Hellas er et EU-land, var det ikke mulig å gå rundt lovverket, og det var begrenset hva vi kunne gjøre i et system med mange offentlige aktører, dårlig informasjon mellom instansene og mye hierarki. Militæret hadde ansvaret, og vi måtte både til migrasjonsverket og til forsvaret for å få nødvendige tillatelser. Selv om militæret var gode på det praktiske, hadde de liten erfaring med flyktninger og var gjerne ikke så sensitive, sier Georgiadis.

Tilbake