Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Haydoms husband

Aktuelt: Haydom

Haydoms husband

– Dette er helt annerledes enn de forholdene jeg ellers opptrer under, og det har jeg bare godt av, sier Morten Harket.

Hvert år bidrar den mannlige delen av Harket-familien med en minikonsert på Haydom-stevnet. Morten Harket stiller opp så ofte han kan.

– Hele dette (Haydom-prosjektet) handler om vilje til å få til noe, og det manifesterer seg på mange ulike måter. Det lille jeg kan gjøre er å rydde unna slik at jeg får mulighet til å delta. Det er aldri lett, sier Harket som hvert år «står ansikt til ansikt med en rekke veldedighetsprosjekter».

– Det er jo pappa og onkel som drar det i gang. Det er jo en levning fra den gangen da de var unge og hadde et mannskor. Nå har de dratt oss unge med, sier Morten Harket.

– Er det slik at hele familien er musikalske?

– Det er nok ikke alle som er like lekne i forhold til det musikalske, men terskelen handler ikke om ferdigheter, forsikrer Harket.

– Har du spilt salmer i en frikirke før?

– Pappa dro med meg og bror min rundt da vi var mindre. Jeg spilte trombone og bror min trompet. Men, vi har vokst opp tilknyttet en vanlig lutheransk kirke.

Tilbake