Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Konfliktløseren

Tema: Religionsdialog

Konfliktløseren

På tross av at det vil vekke forargelse i menigheten, inviteres vi inn i sunni-moskeen til Ali Ahmad Jamali.

Moskeen er liten, men folk kommer langveisfra for å få hjelp fra Jamali, som de gjorde da hans far Maulana Abdur Rehman Jamali levde. Så godt mottatt var dommene som Maulana avsa at på ettårsfeiringen for hans død samlet det seg hundrevis av mennesker – fra ulike religioner. Nå samarbeider sønnen med Sami Foundation, en partner til Kirkens Nødhjelp som jobber med religionsdialog og samarbeid på tvers. Han prøver å være like åpen og klok som sin far og inviterer derfor en kvinne inn i moskeen for å få til dette intervjuet. Han sier han vet at menigheten vil reagere negativt, men mener han finner støtte for det i koranen.

– Livet til profeten er et eksempel for oss, og profeten oppfordret oss til å leve sammen. Profeten sa også at man kunne invitere kvinner inn i moskeen sammen med menn. Sami Foundation inviterte oss til samarbeid, og profeten sier man skal takke ja når noen inviterer. Nå kommer vi alltid når de ønsker at vi skal være med på religionsdialoger, feiring av andres høytider og andre ting, sier Jamali.

Drømmer om å bli lege!

Fem år gamle Khadijatul Qubra har flyttet til Umerkot sammen med familien fra landsbyen Wallhet. Faren Abdul Qadir Jamali har sørget for at alle seks barna får en utdannelse, og Khadijatul Qubra er yngst. Det var onkelen, som er lærer ved skolen, som fikk henne innrullert. I tillegg til religion får hun blant annet opplæring i engelsk, urdu og sindhi.

– Jeg står tidlig opp hver morgen og leser Koranen før jeg drar til skolen. Drømmen er å bli lege og hjelpe andre. Tre andre jenter fra landsbyen min har fulgt mitt eksempel og går på skolen jevnlig. Kommer de ikke, besøker jeg dem og spør hvorfor og om jeg kan hjelpe. De kommer fra enda fattigere kår enn meg, sier Khadijatul Qubra.

Tilbake