Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Terroristenes fremste våpen

Leder

Terroristenes fremste våpen

Det er bare ekstremistene som vinner på polarisering av religionene. Trodde du kampen stod mellom den demokratiske vesten og den muslimske verden?

Islamsk ekstremisme rammer i størst grad muslimer. Verden er tjent med mer dialog mellom religionene og mellom de forskjellige religiøse retningene. Eller, rettere sagt – vi er tjent med mer religionssamarbeid. Ren religionsdialog handler ofte om hvordan vi er forskjellige, men når vi samarbeider om praktiske utfordringer som klimaendringer, så handler det om hva vi kan enes om.

Under den verste hiv/aids-bølgen jobbet jeg med å redusere stigmatiseringen av hiv-positive. Jeg møtte FN-ansatte og ambassadører som ikke ante hvordan de skulle snakke med religiøse aktører om hiv og aids. Det endte med at vi laget en manual «for dummies», for å hjelpe dem å møte de religiøse lederne på de områdene de er enige om. Jeg sier ikke at det er enkelt. Selv innenfor de kristne kirkesamfunnene kan man krangle i årevis om det man er uenige i. Bare tenk på temaer som homofili og abort.

For minoritetene, som de kristne i Pakistan, er religionsdialog ekstra viktig. Da sitter man rundt samme bord og er like anerkjent og synlig som majoriteten. Å bli kjent med hverandres religioner er i neste omgang å anerkjenne hverandre. Det handler om å endre tankemønstre. Det tar tid, men det er avgjørende at religiøse ledere er med på denne prosessen. Dialog er fint, men det som fører frem, er å samarbeide om felles utfordringer. Et slikt samarbeid åpner også rommet for kvinnene, for religionsdialog føres oftest av menn mens grasrotarbeidet bæres av kvinnene.

Religionsdialog og forpliktende samarbeid er bistand som fungerer. Det koster ikke så mye, og ringvirkningene kan bli store. Bare terroristene tjener på en polarisering, og også her i Norge plikter vi å bli kjent med mennesker som har en annen religion enn oss selv.

Tilbake