Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Rent vann i tørken

Aktuelt: Somalia

Rent vann i tørken

Situasjonen for de tørkerammede i Somalia er fortsatt kritisk. Kirkens Nødhjelp leverer rent vann og mat til tusenvis av dem som trenger det mest.

Siste rapport fra Somalia forteller at matsikkerheten har blitt noe bedre på grunn av økte nødhjelpsleveranser til de tørkerammede områdene, men at flere provinser risikerer å bli rammet av hungersnød i løpet av året. Det vil være behov for leveranser av både mat og vann i tiden fremover. Det har kommet noe regn i enkelte områder, men kortere regntid og mindre settekorn har bidratt til at matproduksjonen vil være lavere enn nødvendig de kommende månedene.

Kirkens Nødhjelp har bidratt til at 36 000 mennesker har fått rent vann i tørken, og har i tillegg distribuert blant annet mat, penger og andre nødvendigheter til dem som er rammet.

TV-aksjonen redder liv

I Garowe er det boret en brønn for midler samlet inn i TV-aksjonen 2014. Dette borehullet forsyner daglig omtrent 20 000 mennesker med rent, trygt drikkevann. I den pågående tørken forsyner denne vannkilden ytterligere 20 000 mennesker som har fått sine vannkilder tørket ut.

På forsommeren gikk 11 norske organisasjoner sammen for å samle inn penger til tørkekatastrofen. Kampanjen «Still sulten» fikk inn over fire millioner kroner som går øremerket til arbeidet for de tørkerammede. Kirkens Nødhjelps bidrag vil i hovedsak dreie seg om å sikre rent vann og mat i de områdene vi arbeider i.

Trykk i kartet for å lese mer:

Fortsatt innsats nødvendig

Det er fortsatt viktig at hjelpen kommer frem til dem som er rammet av tørken. Så mange som 3,2 millioner mennesker står i fare for å rammes av hungersnød dersom ikke hjelpen intensiveres ytterligere. Takket være myndigheter og givere her hjemme er vi på plass med rent vann og mat til så mange som mulig.

Tilbake