Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Skal styre skuta

Aktuelt: Haydom

Skal styre skuta

– Uten norsk bistand vil Haydom kollapse. Og det er ikke bare snakk om en kollaps for sykehuset, men det vil bety døden for mange i området, sier doktor Emanuel Nuwass.

Haydom sykehus vil få mindre norsk-statlig støtte fremover, og det er en tung jobb å få betydelig støtte fra myndighetene i Tanzania. Sykehuset er allerede sterkt anerkjent av tanzanianske myndigheter som en del av den offentlige nasjonale helseplan, men det må arbeides mer intenst opp mot kvalitetsforbedringer slik at sykehuset har en enda sterkere posisjon inn mot nasjonale prioriteringer og budsjettprosesser, effektivisere driften, og forbedre administrasjonen.

– Det er en utfordring å få organisasjonen med på prosessen, for de er vant med å få donasjoner fra utlandet. Men, nå må vi akseptere realitetene og tenke nytt, sier Dr Emanuel Nuwass, som er ny daglig leder for Haydom.

– Er det uaktuelt å la pasientene betale?

– Vi ber allerede om egenandeler, men i liten grad. En god del av pasientene er eldre, barn og fattige, og vi vil aldri få dem til å betale det det koster å behandle dem.

– Hvorfor er det så vanskelig å få driftstøtte fra myndighetene i Tanzania?

– Fordi en stor del av landet er fattige småbønder, er det vanskelig å få inn skatteinntekter, og regjeringen klarer ikke å dekke de utgiftene de allerede har. Dessuten tror de at siden vi er eid av en kirke, så får vi inn så store donasjoner at vi ikke trenger støtte. Men vi er transparente overfor myndighetene og viser at vi ikke har noe å skjule, sier Nuwass.

– Hvor viktig er det for dere at Kirkens Nødhjelp har engasjert seg i Haydom?

– Vi ser at Kirkens Nødhjelp har et stort fokus på intern kapasitetsbygging, og at de har erfaring fra andre land som vi kan dra nytte av. Særlig de suksesshistoriene fra andre institusjoner som har klart seg selv etter hvert. Jeg tror Haydom har en stor mulighet til å bli bærekraftig dersom vi lykkes med strategiene vi nå jobber med, sier Haydoms første tanzanianske sjef.

Tilbake