Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Systemet har gått ut på dato

Changemaker

Systemet har gått ut på dato

Visste du at Tanzania taper 17 milliarder kroner i skatteunndragelse og spesial-avtaler hvert år? Disse pengene kunne doblet landets utdanningsbudsjett eller tredoblet helsebudsjettet.

For mens politikere i Norge krangler over skattesatser og gir asylsøkere skylden for å være en stor utgiftspost, er det langt stillere både om de grunnleggende utfordringene skattesystemet vårt står overfor og de flyktningene som ødelegger finansieringen av velferdstjenester verden over: skatteflyktningene!

Måten vi skattlegger flernasjonale selskaper på er tilpasset en tid før internett og en tid med langt mindre handel over landegrensene. Skattesystemet er rett og slett utdatert og klarer ikke å skattlegge flernasjonale selskaper i dagens virkelighet. I 2017 ser vi fortsatt på flernasjonale selskaper som mange små selskaper med individuelle virksomheter i de ulike landene de opererer i. Slik kan flernasjonale selskaper lett flytte overskudd mellom egne datterselskaper i ulike land og gjemme overskuddet i skatteparadiser. Slik flyttes pengene bort fra landene der verdiene egentlig skapes og menneskene som faktisk skaper dem

Et utdatert skattesystem utfordrer velferdstjenester i hele verden, og aller verst går det ut over stater som allerede sliter med å tilby befolkningen gode helse- og utdanningstilbud. Bak tallene og skattelovene er det barn som ikke får gå på skole fordi det ikke finnes tilstrekkelig penger til å lønne lærere, mennesker som mister livet fordi sykehuset ikke har råd til å ansette nok leger, eller mennesker som aldri rekker frem fordi veiene til legen er ødelagt av forrige flom, og det ikke finnes penger til å bygge dem opp igjen.

Sammen med Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM sier Changemaker tydelig ifra om at det er på høy tid at politikerne oppdaterer skattesystemet. Vi foreslår en enhetlig tilnærming til skattlegging. Ved å se på de flernasjonale selskapenes virksomheter i de ulike landene som det de faktisk er, ett selskap, kan vi se hvor mye hele selskapet tjener globalt, og deretter fordele overskuddet basert på hvor stor verdi som skapes i hvert land. Slik kan vi gjøre skatteparadisene, områder og land med høyt hemmelighold og lav skatt, irrelevante og sørge for at skatten ender i land der ting faktisk produseres og det finnes arbeidsplasser.

Vi har løsningene, nå trenger vi politisk vilje. Den norske skattedebatten må handle om mer enn å markere politiske skillelinjer, den må handle om å stanse skatteflukten som øker forskjeller og holder fattige i fattigdom. For å få til det trenger vi deg med på laget: Gå inn på www.ulikhet.no og skriv under på kampanjen. Klart vi kan lage et rettferdig skattesystem!

Er du mellom 13 og 30 år? 22. til 24. september arrangerer Changemaker høstseminar med global ulikhet, skatteutfordringer og kampanjearbeid på programmet. Påmelding på www.changemaker.no.

Tilbake