Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Ungdommer lærer ungdommer å lobbe

Tema: Påvirkningsarbeid

Ungdommer lærer ungdommer å lobbe

Kirkens Nødhjelp og ungdomsorganisasjonen Changemaker har i flere år jobbet ut fra en innsikt om at varig endring må komme nedenfra. Derfor dro Changemaker til Kongo for å lære bort godt påvirkningsarbeid.

Det er spennende å se hvor store forskjeller det er på å være ungdom i Kongo og i Norge, men det som kanskje er enda mer fasinerende, er å se likhetene, forteller Changemakerne som har kurset afrikanske ungdommer.

Det siste året har Changemaker samarbeidet med Kirkens Nødhjelp på et prosjekt hvor det jobbes med reduksjon av kjønnsbasert vold i land i konflikt eller etter konflikt. Prosjektet strekker seg over DRC, Mali, Burundi, Somalia og Sør-Sudan. Changemakers oppgave har vært å etablere og assistere et ungdomsnettverk, særlig med tanke på beslutningspåvirkning. I oktober møttes 60 ungdommer fra de forskjellige landene i Etiopia for å etablere et ungdomsnettverk. Sammen lagde man en kampanje som rettet seg mot ratifisering og implementering av Maputo-protokollen. Siden har alle reist hjem og jobber hardt med å utvikle nettverket videre.

Møtte gruppene i Kongo

To Changemakere dro til Kongo for å følge opp de to gruppene som finnes i landet, én i Goma og én i Bukavu. Dette er mennesker som brenner for å forandre sitt nærmiljø. For å lære, for å forstå og for å gjøre en forskjell. Junior Sikabwe, 25, fra Goma, men som har bodd seks år i København, forteller at han ble engasjert i ungdomspolitikk da han bodde i København, og da han kom tilbake til Goma, hadde han med seg engasjementet.

– Den største forskjellen ligger i kontakten mellom befolkningen og politikerne. I Danmark var det enkelt. Forskjellen mellom politikere og mannen i gata var ikke så veldig stor, og det var enkelt å komme i dialog med politikere helt opp på nasjonalt nivå. Her i Kongo er gapet mye større. Man har et mye mer tradisjonelt syn på autoriteter, og selv om folk stemmer ved valg, har de ingen følelse av at det skjer noen forandring på øverste nivå. Politikerne blir en egen gruppe som er adskilt fra resten av befolkningen. Allikevel tror jeg man kan være mer kreativ og åpen i måten man tenker på forandring på. Underskriftskampanjer er et eksempel på en metode jeg så fungerte godt i København, og som jeg tror vi kan ta med oss i arbeidet i Goma. Sosiale medier er også et verktøy vi kan benytte oss mer av, sier Junior Sikabwe.

Endring er mulig

– Tror du forandring er mulig gjennom beslutningspåvirkning i Kongo?

– Jeg har full tro på at vi kan forandre samfunnet. Her er det tradisjon for at mange organisasjoner og nettverk jobber med samfunnsmobilisering og opplysning. Dette er veldig viktig arbeid, og det er viktig at vi bygger videre på disse erfaringene, men at vi kan ha en litt annen vinkling med å jobbe for å forandre lover og strukturer heller enn person for person. Å ha Changemaker på besøk er en viktig inspirasjon fordi man får se andre unge som har fått gode resultater, som kan dele sine erfaringer og er aktive og engasjerte. Jeg tror det skaper mange nye tanker hos oss og gir oss større tro på at ungdom faktisk KAN forandre verden, svarer Junior Sikabwe.

– Hvorfor bruker 40 ungdommer tre fridager på workshop om kjønnsbasert vold?

– Kjønnsbasert vold er et tema det er vanskelig å forstå. Jeg tror folk har en tendens til å kun tenke på de ekstreme formene for kjønnsbasert vold, men det er viktig å forstå hvordan det eksisterer i hele samfunnet. Det er kun på den måten vi får endret stereotypiene om kjønn og kjønnsroller og får bukt med de mekanismene som skaper kjønnsbasert vold. Dette er mitt mål og grunnen til at jeg velger å engasjere meg Jeg ønsker at folk skal tro på at de har en mulighet til å skape forandring, og at stemmen deres kan bli hørt, selv om man ikke er voksen, fra Kinshasa og politiker, sier Junior Sikabwe.

Tilbake