Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Bygger framtida stein for stein

Aktuelt: Zambia

Bygger
framtida
stein for stein

Takket være gruvekooperativet i Mufulira har flere hundre kvinner klart å betale skolegang for barna sine.

En hammer slås taktfast mot hvit stein. Med sterke, bestemte hender knuser Bridget Malama (36) steinen i mindre biter med hammeren. Det ligger verdi i hver minste bit. Steinene er fulle av silisiumdioksid, en viktig komponent i utvinning av kobber.

Bridget sorterer små og store steiner. De små steinene siles ut i en sikt, alt må bli med. Ingenting får gå til spille.

Med rå muskelkraft hugger Brighet ut silica-steinene som skal leveres til kobbergruva. Det koster krefter, men betalingen er en tryggere fremtid for familien.
Med rå muskelkraft hugger Brighet ut silica-steinene som skal leveres til kobbergruva. Det koster krefter, men betalingen er en tryggere fremtid for familien. Foto: Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

Hver dag jobber hun her, fra åtte om morgenen til fem om ettermiddagen. Her er ingen maskiner. Kun rå kroppsstyrke brukes i det tunge arbeidet. Men de tøffe arbeidsdagene gir livsviktige gevinster for Bridget og familien.

– Arbeidet i gruven har gjort meg i stand til å betale skolepengene for barna mine og sette mat på bordet. Dette er tungt arbeid, men jeg må være sterk for barna. Alt jeg ønsker meg er at de skal få utdanning og en god jobb i fremtiden, sier fembarnsmora.

– Kan utnyttes

Bridget har jobbet i gruven siden 2012. Hun er en av rundt 400 kvinner i gruvekooperativet Zimba Silica Cooperative Mining i Mufulira. Det startet i det små, da noen av kvinnene i landsbyen innså at de kunne tjene penger på å selge silica-steiner videre til gruvene. Snart fattet flere interesse for den sårt tiltrengte inntektskilden i et område hvor jobbene er få og arbeidsledigheten stor. I dag drives gruvekooperativet på ordentlig vis med et styre og alle nødvendige lisenser på plass. Kirkens Nødhjelp jobber sammen med lokale partnere for å lære kvinnene om rettigheter og forretningsdrift.

For Charity Zeula (46) har pengene fra gruvejobben resultert i hus og skolegang for barna.
For Charity Zeula (46) har pengene fra gruvejobben resultert i hus og skolegang for barna. Foto: Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

– Disse kvinnene bestemte seg for å ikke bare sitte og se på at naturressursene ble tatt ut av andre rett foran øynene deres. I stedet har de valgt å selv ta del i verdikjeden i gruveindustrien. Samtidig ser vi at de er sårbare for å bli utnyttet, fordi de ikke har den tilstrekkelige erfaringen med å forhandle og drive forretning, forteller Felix Ngosa, leder for Resource Governance-programmet i Kirkens Nødhjelp i Zambia.

Denne gjengen i gruve-kooperativet Simba Silica Cooperative Mining har skapt sin egen arbeidsplass. 400 kvinner er i dag del av kooperativet.
Denne gjengen i gruve-kooperativet Simba Silica Cooperative Mining har skapt sin egen arbeidsplass. 400 kvinner er i dag del av kooperativet. Foto: Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

Silisiumdioksiden selges til kobbergruvene via mellommenn, som tar et solid påslag på prisen når mineralene selges videre. Målet til kvinnene er at de skal kunne droppe mellommennene og selv stå for kontakten med gruvene, og slik tjene mer. Kirkens Nødhjelp støtter kvinnene i dette arbeidet gjennom å lære dem hvordan de kan forhandle med gruvene, og hvilke rettigheter de har.

Viktige konferanser

Flere av kvinnene har deltatt på regionale og nasjonale konferanser i regi av Kirkens Nødhjelp, hvor sivilsamfunn, gruveindustri og myndigheter møtes for å diskutere utfordringer og muligheter i utvinningsindustrien. I mai dro Bridget Malama til hovedstaden Lusaka for å representere gruvekooperativet på den nasjonale konferansen Zambia Alternative Mining Indaba.

– Slike møter er viktige fordi våre utfordringer blir diskutert og noen hører på oss. Vi kan diskutere problemer rundt sikkerheten i gruvene, og vi kan snakke direkte til politikerne slik at de kan hjelpe oss. Det er veldig positivt at vi blir inkludert i disse konferansene, sier Bridget Malama.

Tilbake