Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Changemaker fyrer løs mot norsk våpenpolitikk

Changemaker

Changemaker fyrer løs mot norsk våpenpolitikk

Hva vil vi ha? Stans i eksporten! Når vil vi ha det? Nå!

Det gjallet mellom bygningene da rundt 100 ungdommer var samlet på Eidsvolls plass i sommer for å aksjonere mot norsk eksport av krigsmateriell. Ungdommene var deltakere på Changemakers sommerleir og kom fra hele Norge, blant annet for å delta på lanseringen av årets hovedtemakampanje, «Hytt og gevær». I løpet av fem dager på leir fikk de muligheten til å lære mer om hvorfor verden er urettferdig, og hvordan vi kan endre den.

– Blir avhengig av undertrykkende regimer

Like før fellesferien kom eksport-kontrollmeldingen om norsk eksport av krigsmateriell. Tallene fra Utenriksdepartementet viser at Norge solgte ti ganger så mye krigsmateriell til autoritære regimer i 2017 som i 2016. I tillegg gikk over en tredjedel av norsk salg av våpen og ammunisjon til land i Midtøsten. Krigsmateriell verdt 2 milliarder ble solgt til autoritære regimer.

Leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen, reagerer kraftig på økningen.

– Norge utnytter sårbare og ustabile regioner for å tjene penger. Vi skal ikke godta at Norge bygger opp en industri som gjør oss avhengige av å selge krigsmateriell til autoritære regimer og områder i krig. Det er helt umenneskelig, sier Mathisen.

– Man kan si at Norge selger krigsmateriell i hytt og vær, sier hun.

I hytt og gevær

I hytt og gevær

Dette er kravene i kampanjen «Hytt og gevær»:

Norge må stanse salg av krigsmateriell til diktaturer.

Regjeringen må fortelle Stortinget hvorfor hvert enkelt land får kjøpe norsk krigsmateriell.

Norsk krigsmateriell:

Det norske regelverket skiller mellom A-, B- og flerbruksmateriell. A-materiell er våpen, ammunisjon og visse typer militært materiell. B-materiell er øvrig militært materiell. Flerbruksmateriell er vanlige varer som er konstruert eller modifisert for militært bruk.

I 1959 vedtok regjeringen at vi ikke skal selge våpen til områder der det er krig eller krig truer, og at vi skal ta hensyn til situasjonen i landet. I 1997 ble dette regelverket styrket til å inkludere demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende rettigheter.

Likevel solgte eller selger Norge krigsmateriell til de autoritære regimene i Saudi Arabia, Oman, Qatar, Thailand, Vietnam, De forente arabiske emirater og Algerie.

Aksjonerte mot krigseksporten

I sommer gikk derfor startskuddet for kampanjen der de krever at Norge skal slutte å selge krigsmateriell til diktaturer.

Ungdommene foran Stortinget tramper takten i bakken mens de synger til melodien av Queens «We will rock you»: «Norway you’re a boy making big cash, developing arms gonna sell them to Oman someday, you got blood on your hands, and scary plans, doing real well in violent hands, singing, we will, we will end it.»

En stor gruppe sto og holdt et banner med påskriften «Ingen norske våpen i hendene på diktatorer», mens de sang til de forbipasserende. Andre delte ut brosjyrer og samlet inn underskrifter.

Changemaker aksjonerte foran Stortinget med kampanjen "I hytt og gevær".
Changemaker aksjonerte foran Stortinget med kampanjen "I hytt og gevær".

Vil engasjere politikerne

Changemaker mener det er på tide at politikerne tar ansvar når norsk krigsmateriell havner i hendene på diktatorer, og mener det er viktig at grasroten i partiene engasjerer seg.

– Våre flotte aktivister skal ut og engasjere helt vanlige mennesker og grasroten i de politiske partiene, slik at vi kan vise hvordan norsk politikk påvirker folk i verden. Når politikken vår har globale konsekvenser, betyr det også at norske folkevalgte har et globalt ansvar. Det innebærer i aller høyeste grad at vi ikke skal bidra til krig og undertrykkelse. Partienes lokalorganisasjon er viktig for hvilken politikk partiene fører, og de kan være med på å skape forandring nedenfra, sier Mathisen.

Derfor hadde aktivistene invitert Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti, til aksjonen for å fortelle ham hvordan han og Oslo AP kunne bidra til å stanse eksport av norsk krigsmateriell til autoritære regimer.

– Alle fylkene i Norge har bedrifter som bidrar til den norske krigsindustrien. Derfor angår det alle hvilken politikk Stortinget og regjeringen fører, sa Mathisen til AP-lederen.

– Dette er en viktig sak, og dere stiller noen betimelige spørsmål, sa Jacobsen og la til at han skulle ta saken videre til bystyregruppen i Oslo AP.

AP har stort ansvar

«Se, der er Støre»! Under aksjonen på Eidsvolls plass får en av aktivistene fra Changemaker øye på Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre idet han forlater Stortinget. «Jonas», roper ungdommene i kor, for å få oppmerksomheten hans, før de begynner å rope: «Pang, pang, pang, i hytt og gevær! Vi vil være humanitær.» Partilederen var for travel til å stoppe, men Changemaker vil fortsette å prøve å få oppmerksomheten til AP gjennom kampanjen. Våren 2019 gjennomfører AP sitt landsmøte, og dersom de der går inn for strengere regelverk på salg av krigsmateriell, vil det gi flertall på Stortinget.

– Arbeiderpartiet kan være de som endrer norsk politikk på dette feltet. Det er en unik mulighet som vi håper de vil ta, men da trenger vi at grasroten i partiet engasjerer seg, sier Mathisen.

Fikk stanset eksport til Emiratene

I desember offentliggjorde regjeringen at de hadde stanset salget av krigsmateriell til De forente arabiske emirater, som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen. Dette kom etter et stort press fra sivilsamfunnet, blant annet Changemaker.

– Dette viser hvor viktig det er at vi engasjerer oss for å få politikerne til å ta ansvar for den politikken de fører, og å skape en mer rettferdig og fredelig verden, sier Mathisen.

Gjennom kampanjen skal hele Changemaker med sine medlemmer og lokalgrupper mobiliseres til å delta med blant annet aksjoner, debattmøter og leserinnlegg for å sette eksport av norsk krigsmateriell på dagsordenen. Mathisen er bombesikker på at deres engasjement vil kunne stoppe salget av krigsmateriell.

– Vi er mange, vi er aktivistiske og vi er kreative, og jeg har troen på at vi kommer til å få gjennomslag.

Tilbake