Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Fotoreportasje: Syria

Fotoreportasje

Syria

Flere steder i Syria jobber Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon GOPA med å bygge opp igjen hus og å gi innbyggerne tilgang til rent vann. Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard Bjelland var i Syria i sommer og fikk se arbeidet de gjør.

Over: Feriebyen Zabadani

Zabadani var en flott by. Byen med 45.000 innbyggere var ferieby for folk fra Damaskus. Om sommeren var innbyggertallet i byen en halv million. Etter at Nusrafronten og andre opprørsgrupper knuste byen, ble tallet null. 900 bygninger ble ødelagt, 13 skoler ble knust. Folk flyktet til andre deler av Syria og mange til Libanon, som ligger bare 20 minutter unna med bil.

Nå har folk så smått begynt å flytte tilbake i leiligheter som blir rehabilitert av Kirkens Nødhjelps partner GOPA – hjelpeorganisasjonen til den gresk-ortodokse kirken i Syria. Kirkens Nødhjelp har støttet GOPA siden borgerkrigen brøt ut i 2011. Foreløpig har 11.000 personer kommet tilbake. Flere ville kommet hvis det var flere leiligheter tilgjengelig. GOPAs ingeniører sjekker leilighetene, deler dem inn etter hvor ødelagte de er, og vurderer hva som må rives, og hva som kan fikses. Ved hjelp av arkiver, dokumentasjon og å snakke med naboer blir det avklart at leilighetene faktisk tilhører de som får dem tilbake.

Feriebyen Zabadani

På en skole i Zabadani var en tavle ødelagt av kulehull. Her blir tavlen gjort klar til skolestart.

På en skole i Zabadani var en tavle ødelagt av kulehull. Her blir tavlen gjort klar til skolestart.

Balouliah skole utenfor Latakia

Skolen lå på frontlinjen mellom islamistiske opprørsgrupper og regjeringsstyrkene. I 2015 ble skolen truffet av en rakett – tre minutter før skoledagen var over. Skolen har 570 elever mellom 12–18 år. Nesten halvparten er jenter. Nå er det mange internt fordrevne flyktninger i området.

Flere elever reiser seg opp, blant annet Ghuda Jamil Yasmeen, og sier de takker for hjelpen og for at GOPA og Kirkens Nødhjelp er her. De lover å ta vare på skolen sin og sier at utdanning er viktig for at de fremover kan være med å bygge opp igjen landet sitt.

– Norske studenter må også jobbe hardt, for utdanning er viktig, sier de.

Helsestasjon i Jaramana, en forstad til Damaskus

Familien Kharem flyktet fra Irak i 2007 – til det den gang trygge nabolandet Syria. To av barna som har psykiske utviklingshemminger, sitter i rullestol og trenger ekstra hjelp. De har ikke arbeid, og far er skadet av granatsplinter. Helsestasjonen tilbyr blant annet psykososialt arbeid for traumatiserte barn. Her er flere som har flyktet fra forstaden Øst-Ghouta.

En brønn blir til

Folk i lokalområdet søkte tilflukt i St. Mary's kloster utenfor byen Tartous da kamphandlingene sto på. En borebill borrer nå en brønn ved klosteret.

Vannanlegg ved Homs

Dette vannanlegget utenfor Homs har frem til nå vært drevet av et dieselaggregat. Ved hjelp av GOPA har aggregatet nå blitt byttet ut med solcellepaneler som skal drive anlegget.

Vannanlegg i bydelen Kafr Sousa i Damaskus

Vanningeniøren Susan Al Nabulsi er sjefen på anlegget som renser vann og forsyner 40.000 mennesker i Damaskus med rent vann. Dette er det største vannanlegget i Damaskus. Med borehullet som NCA/Gopa har bygget her har man benyttet en teknologi som gjør at pumpen kan snus og sende vann ned i grunnvannet der det lagres og kan brukes senere på sommeren når det normalt er vannmangel. Dette gir byen et sterkere vern mot klimaendringer som lengre tørkeperioder.

Tilbake