Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Til spott og spe

Aktuelt: Kirkeuka

Til spott og spe

Asker menighet benytter hvert år sjansen til å bli med i Kirkeuka for fred, selv om Israel-tilhengere skriver sinte leserbrev i lokalavisa. I år skal de stille ut bilder fra ledsager Pål Berg.

–Jeg har visst fått et rykte som «palestinaprest», men jeg snakker jo egentlig altfor lite om uretten i dag i Jesu hjemland, sier Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker kirke.

Kirkeuka for fred setter fokus på ulike problemstillinger rundt konflikten i Det Hellige Land. Menigheter landet over holder foredrag, utstillinger, konserter og vitnesbyrd for å peke på menneskerettighetsbrudd og okkupasjon. At Asker kirke er med, er ingen overraskelse for de som kjenner Tor Øystein Vaaland. Han har skrevet to bøker om Israel/Palestina og er brennende engasjert, men det er Sigrun Møgedal som leder kirkens globale utvalg, og arrangementene forankres i utvalg, råd og stab. Asker kirke samarbeider med Asker kirkeakademi om uka, og en kurator skal hjelpe til med å rigge selve utstillingen.

Bekymret menighet

– Mine israelske venner forstår ikke at jeg kan reise til de palestinske områdene. De tror alt bak muren er farlig, som om det ikke er vanlige mennesker med vanlige liv, sier Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker kirke.
– Mine israelske venner forstår ikke at jeg kan reise til de palestinske områdene. De tror alt bak muren er farlig, som om det ikke er vanlige mennesker med vanlige liv, sier Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker kirke.

I fjor løftet kirka opp Kairo-dokumentet, noe som førte til kritiske leserbrev i Budstikka og kritiske artikler på miff.no.

– Folk i menigheten bekymrer seg når presten får kritikk, men jeg er jo ikke redd for dette. Jeg er trygg på hva jeg har sett når jeg har vært i Midtøsten. For meg er det ikke konflikten som er vanskelig, det vanskelige er å finne en rettferdig løsning, sier Vaaland.

Balansegangen må være å tale kritisk og sant om okkupasjonen, som ydmykelser og vold utøvd av bosettere og soldater, og samtidig fastholde at likeverd og menneskeverd gjelder både israelere og palestinere, mener Vaaland.

– Det er uakseptabelt at vi kjøper Israels argumenter om at de må dette på grunn av sikkerhet og frykt for Hamas. Vi forholder oss til Israel i handel, diplomati, akademia og turisme uten vesentlige motforestillinger, og Israel synes dessverre å lykkes med sin plan om å normalisere situasjonen som om de var et vanlig demokrati, som oss, sier Vaaland.

– Du reiser fremdeles til Israel/Palestina et par ganger i året.

– Jeg har et stort nettverk der. Jeg liker å vandre i det palestinske landskapet og tar med grupper for å dele egne erfaringer. Det er viktig å vise at vi støtter dem, og at de palestinske kirkene ikke ender opp som museer. Som kirke har vi et spesielt ansvar, både fordi Gud misbrukes til å begrunne tyveri av land, og fordi vi har søsterkirker som rammes, menigheter som har slektskap med de aller første kristne – der Jesus faktisk var, sier Vaaland.

– Men dette er man jo uenige i også innad i den norske kirka.

– Ja, og uenighet i kirka er ikke farlig. Kirka skal være full av uenighet, det har den vært fra dag én. Det er kirkens vesen å være uenig innad, det må vi tåle og leve godt med, sier Vaaland.

Tilbake