Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Alternativ gruvekonferanse

Zambia

Alternativ gruvekonferanse

I Zambia jobber Kirkens Nødhjelp for å få presset frem en mer bærekraftig gruveindustri. 170 deltakere fra kirker og andre grasrotorganisasjoner møttes i sommer i Zambia for å demonstrere, lære av hverandre og presse politikerne til å sette strengere krav til selskaper som graver etter mineraler.

Særlig ønsker man at lokalsamfunn skal bli mindre skadelidende og få mer igjen for aktiviteten i området. – Det snakkes mye om hvor mange milliarder industrien bruker på å ta samfunnsansvar, men det samsvarer lite med hva vi ser på bakken når det kommer til konkrete tjenester og sosiale engasjementer, sa gruve- og mineralstatsråd i Zambia Richard Musukwa da han deltok på konferansen. Dagen etter raste deler av en gruve, og 11 mennesker som gravde etter krom, døde, en ulykke som understreker hvor viktig arbeidet for en trygg og bærekraftig gruveindustri egentlig er.

Tilbake