Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Kirkenes Verdensråd 70 år

Nederland

Kirkenes Verdensråd 70 år

23. august gikk pilegrimer fra hele verden gjennom Amsterdam for benytte feiringen av Kirkenes Verdensråd til så se fremover og bakover.

Amsterdam var jo et fristed for trosflyktninger og jøder, og vi brukte fredsvandringen til å stoppe ved viktige historiske steder. Det ble også arrangert et symposium om gjestfrihet. I dag er det mange som er på flyttefot både frivillig og ufrivillig, og jeg er stolt over at kirkene mange steder står fremst i arbeidet for å ta vel imot flyktningene, sier generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit. Han forrettet i 1500-tallskirken der organisasjonen ble erklært for etablert for 70 år siden.

Er det tilfeldig at Kirkens Nødhjelp og Kirkenes Verdensråd ble opprettet omtrent samtidig?

Nei, det er det nok ikke. Kirkene hadde vært gjennom krig og katastrofe og så at man måtte gjøre noe sammen – og ikke minst gjøre noe for de svakeste. Det var samme initiativ fra kirkeledelsen som førte til etableringene av Kirkenes Verdensråd og Kirkens Nødhjelp, og et svar på det som rørte seg blant folket. Man ønsket å ta et skritt mot forsoning og å få en ny begynnelse, sier Fykse Tveit.

Tilbake