Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Kunst for fred

Sør-Sudan

Kunst for fred

Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og Kirkerådet i Sør-Sudan arrangerte i sommer en 3-dagers kunstutstilling i Juba.

Her fikk 30 kunstnere vist frem sin fremstilling av veien mot fred og forsoning i Sudan. – Kunst er et universelt språk som forstås av alle. Det bryter barrierer og binder sammen folk fra ulike kulturer, sa leder for Kirkerådet i Sør-Sudan, biskop Peter Gai, da utstillingen ble åpnet.

Tilbake