Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Samlet inn hundre millioner

Libanon

Samlet inn hundre millioner

Kirkens Nødhjelp jobber mot kjønnsbasert vold i Libanon, særlig rettet mot syriske flyktninger.

På et stort donormøte i Libanon fikk vår partner ABAAD fem minutter til å presentere sitt arbeid med traumatiserte kvinner. Det gjorde de ved å bruke de første to minuttene på å vise intervjuet som vår filmfotograf Lucian Muntean hadde gjort i Libanon for noen måneder siden. – Selv om det var et formelt møte, brakte dette vitnesbyrdet tårer i øynene på flere, de ble rørt og handlet etter det. Videoen ble stemmen til alle kvinner som har opplevd brutal seksualisert vold, fra en overlevende som ble hørt, og som ikke ville blitt hørt uten vårt arbeid og Kirkens Nødhjelp, sier Ghida Anani fra ABAAD. Donormøtet som skulle samlet inn penger til det humanitære arbeidet i Libanon, fikk inn hundre millioner, fortalte Ghida da hun snakket på Olavsdagene i Trondheim.

Tilbake