Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Trygge rom og toaletter

Bangladesh

Trygge rom og toaletter

I Kutapalong flyktningleir som rommer 25.000 rohingyaer som er flyktet fra Myanmar, er Kirkens Nødhjelp i full gang med å sikre trygge dusjer, toaletter og områder for kvinner.

Kvinner er spesielt sårbare i leiren, og de fire kvinnevennlige områdene skal ha praktiske løsninger for matlaging og amming, men også systuer og rådgivningsrom. UNICEF er blant donorene til prosjektet, og de skal også ta over de kvinnevennlige områdene når de er ferdig bygget om noen få uker.

Tilbake