Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2019

Et barn er født

Et barn er født

Et barn er født i Betlehem. Et barn er født i Norge. Et barn er født i Etiopia.

Et barn er født i Betlehem. Et barn er født i Norge. Et barn er født i Etiopia.

Uansett hvor vi er født, ønsker vi en trygg fremtid for oss selv og våre barn. Vi ønsker en jordklode med mat nok til alle og et trygt hjem, også for våre etterkommere. Vi ønsker en rettferdig verden med like muligheter for alle. Vi ønsker oss rent vann, næringsrik mat, vaksiner og legehjelp, trygghet fra krig og katastrofe, hjelp når vi er i nød.

Fremtiden begynner med en trygg fødsel. Og sammen med Kirkens Nødhjelp er du der hos våre minste søsken, der nøden er størst, der din julegave kan utgjøre den største forskjellen akkurat nå.

Gi en fremtid i julegave!

Tilbake