Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2019

Født i fred

Leder

Født i fred

Hvert år møter vi i Kirkens Nødhjelp historier om barn som fødes i krig, i konflikt, i fattigdom eller på flukt. I år har vi dratt til Etiopia, hjemlandet til årets fredsprisvinner, et land som har gjort et byks mot demokrati og fred de siste to årene. Arbeidet for bedre helse og høyere levealder har vært betydelig lengre. Gjennomsnittlig levealder var 45 år i 1991, og i 2016 var den 65 år. I år 2000 døde 143 av 1000 barn (90 % av disse var under fem år). I 2017 var antall døde 58 av 1000. Årets nyfødte etiopiske barn har håp om å leve lenge i landet, og vi krysser fingrene for at fredsprisvinner Abiy Ahmed lykkes med freds- og forsoningsarbeidet i landet, som snart teller 100 000 000 innbyggere.

«Verdens Beste Nyheter» er et nettsted som støttes av Kirkens Nødhjelp og vår ungdomsorganisasjon Changemaker. «Nyhetene fokuserer oftest på de dystre utviklingene i samfunnet, og vi mener at dette fører til passivitet blant befolkningen. Det er altfor mange som tenker at det ikke er vits i å streike, kjøre mindre bil eller å stemme. Det kommer tross alt ikke til å utgjøre en forskjell uansett», skriver redaksjonen. Nettstedet skal vise at det er mulig å nå bærekraftsmålene, slik vi også nådde mange av tusenårsmålene til FN, deriblant annet en enorm reduksjon i barnedødelighet.

Jeg har selv jobbet for å få vaksinert flere hundre millioner barn som styreleder i GAVI. Jeg vet at verden langsomt blir et tryggere og bedre sted med mindre ekstrem fattigdom. Jeg har selv vært i Etiopia og sett hvordan vannprosjektene våre gir rent vann til innbyggerne, husdyrene og åkrene. I denne utgaven vil dere få se hvordan Kirkens Nødhjelp gir helsetjenester til fødende kvinner i Etiopia. Unge mødre i Etiopia er like usikre som unge norske førstegangsfødende, og de trenger også god svangerskapsoppfølging, gode fødselshjelpere og hjelp til å få til ammingen etter fødselen. Da blir de gode mødre til trygge barn, som kan utvikle Etiopia til å bli et av landene som i fremtiden ikke lenger trenger vår bistand. Det er blant verdens beste nyheter, det!

God jul ønskes deg fra alle oss i Kirkens Nødhjelp

Tilbake