Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2019

Grønn jihad

Grønn jihad

Det finnes tusenvis av grønne moskeer som blir varmet opp ved hjelp av solenergi. Ibrahim Saidy fra Daru Salaam Islamic Centre i Oslo kaller seg selv en grønn jihadist.

– Den viktigste løsningen er ikke økonomisk eller teknologisk, men åndelig, og da har vi religiøse en viktig oppgave med å gi en moralsk stemme til debatten, sa Imam Saidy på Vestfrontmøtet under Olavsfesten.

I samme båt

Saidy kaller seg grønn jihadist for å gi begrepet en positiv klang. Det handler om en hellig krig for positive endringer for miljøet – uten vold. En indre kamp og en kamp mellom mennesker for å endre holdninger nedenfra. Dette er et mål mange religiøse deler i Norge.

– Vi bringes sammen fra ulike religioner, og da fokuserer vi ikke på politiske eller teologiske forskjeller, men hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe klimaendringene. For de skiller ikke mellom sorte og hvite, kristne og muslimer, fattige og rike, understreket Saidy.

Imamen sammenlignet situasjonen med en Noas Ark der dyrene under dekket manglet vann, og måtte opp for å hente det. Etter hvert ble dyrene lei av urettferdigheten i at de måtte opp hele tiden, og diskuterte hvorfor de ikke bare skulle bore et hull i dekket, slik at vannet rant ned til dem.

– Man må være klok og ikke bare tenke på seg selv. Da risikerer man at båten går ned, eller at hele verden går under, sa Saidy.

Verdens lunger

Den etiopisk-ortodokse kirken er en av verdens eldste kirke og har et holistisk forhold til naturen. De bevarer skogene rundt kirkene sine. Av 70 000 ortodokse kirker er 75 % omgitt av skog. Det utgjør store deler av skogarealet i Etiopia, som har sunket fra 40 % til 4 % på få tiår. Derfor er de eldgamle kirkeskogene ekstremt verdifulle. Mange av trærne er 200–300 år gamle, og kirken lærer opp ungdommen til å bli skogvoktere. Også myndighetene har sett behovet, og på en kampanjedag i sommer ble 353 millioner trær plantet. Kirkens Nødhjelp og vår etiopisk-ortodokse partner var en del av satsingen.

– Kirken er Guds håndlanger på jorden. Vi ble satt i Edens hage og bedt om å ta vare på den. Skogene er verdens lunger og hjem for levende organismer. Biologisk mangfold er viktig, og vi har et ansvar for å ta vare på naturen rundt oss. Å samarbeide med andre religioner er vesentlig for å klare å redde verden, sa biskop Abune Aragawi.

– Også Koranen viser hvor viktig trærne er. Det står at de er verdifulle til og med etter at vi er døde, så mange har plantet et tre på graven. Opprinnelig var det hager rundt de store moskeene, hager som var så hellige at vanlige folk ikke fikk gå inn i dem, sa Saidy og fortalte at det også ble plantet millioner av trær i forbindelse med pilegrimsreisen til Mekka.

Tilbake