Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2019

Lærer barn å unngå landminer

Lærer barn å unngå landminer

Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjælp i Danmark deler på bistandsarbeidet i Myanmar, et land der landminer er et stort problem.

Myanmar er et av få land som ikke har undertegnet FNs minekonvensjon, og man regner med at 200 000 mennesker lever i områder med landminer, halvparten av dem barn. Hele 7 av 14 regioner regnes som utrygge, noe som gjør Myanmar til et av verdens tettest minebelagte land.

Kjenner ikke til faren

En undersøkelse som ble gjort i 2014, avslørte av tre av fire barn ikke hadde fått noe informasjon om landminer. Fire av ti kvinner trodde til og med at det var trygt å dulte borti en landmine med en pinne for å se om den var eksplosiv.

– Barn kan lett tro at miner er leker, og det har vært mange dødsfall på grunn av miner i bakken eller i trærne. For å gjøre det lettere å få barn til å forstå hvor farlig det er og hva de skal gjøre i områder der det kan ligge miner, laget vi en egen opplæringsapp, sier Andreas Kiabys, leder for Myanmarkontoret.

Livsviktig opplæring

Mineproblematikken er ekstra vanskelig i Myanmar. Det er ikke unormalt at de som «eier» minene, krever erstatning fra folk som tilfeldigvis tråkker på en landmine. Derfor er samarbeidet med lokale organisasjoner svært viktig, og mineappen gjør det mulig for dem å vise barna med grafikk og spill hva de bør se etter, og hva de ikke skal gjøre i minelagte områder. Appen kan også brukes uten internettforbindelse i områder der man ikke har nett.

Vil du teste ut appen selv? Søk etter appen Risk Education Myanmar.

Tilbake