Lik og del

Lik og del

Andakt

Lik og del

Å formulere sine budskap kort og konsist er noe man må lære om man vil bevege seg i de sosiale medienes tidsalder. Man skulle kanskje tro at det var vanskelig å formidle julebudskapet med mindre enn Twitter-meldingens maksimalt 140 tegn. Men i Bibelen finner vi essensen av julen formulert enda kortere og likevel så innholdsmettet:

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Joh.1,9.

Dette er Skaperens melding til den verden han har skapt. Et lys bryter inn i en mørk verden. Det lyser for hvert eneste menneske. Ingen skal kjenne seg forlatt, glemt, utelatt. Det er virkelig en melding jeg både liker og gjerne videresender.

Her hos oss faller juletid og mørketid sammen. Det er som natur, vær og klima uttrykkelig må understreke at vår verden ligger i mørke. Julen som er så full av kontraster, blir liksom enda mer kontrastfylt i dette landskapet.

Skaperens melding er at det sanne lys er kommet til verden. Han ser oss i mørketidslandet. Han som er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Skaperen, som er begynnelsen og enden, er også lysets opphav. Han skapte jo lyset. Og han så at lyset var godt! Han så at mennesket trengte lyset.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt. (1.Mos.1,2-4a)

Det skjedde i begynnelsen. Et ord fra ham som er begynnelsen. Og det ble lys.

Mennesket fikk sin frie vilje. Og valgte ikke alltid lyset og lysets gjerninger. Menneskets opprør mot Gud har gjennom alle tider hatt mange uttrykk og former. Ett av Bibelens uttrykk for dette
opprøret er nettopp «mørkets gjerninger».

Når vi møter menneskelig ondskap satt i system, er det ikke vanskelig å finne dekning for et slikt uttrykk. Overalt i verden er mennesker på flukt fra terror, forfølgelse og nød. Lengselen etter frihet, fred, håp for framtida og lys i mørket driver dem. Millioner blir ofre for vår tids slavehandlere og må se sitt framtidshåp forsvinne inn i fornedrelsens mørke. I en tid da mange tror slavehandel hører historien til, finnes det et såkalt moderne slaveri. Vi i Kirkens Nødhjelp ser dette utspille seg flere av de stedene der vi arbeider. Det arter seg på mange måter, men det er ett fellestrekk: fattigdommen.

Det handler om urettferdighet, ulikhet og fattigdom. Men også om at ondskapen får rom. Grådigheten, maktbegjæret, frykten og hatet. Enkeltmennesker og hele samfunn blir fanget i mørkets onde sirkel. Ingen mennesker er uberørt.

Inn i denne verden kommer så julens budskap fra han som var der fra begynnelsen. Budskapet om et lys som mørket ikke kan overvinne. Det ordet som var der fra begynnelsen, har gått ut til hele verden. Ordet er blitt menneske. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.

Hyrdene som satt der og passet sine sauer i nattemørket på Betlehemsmarken, fikk sannelig merke at lyset ble skrudd på:
Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.

Jesus-lyset var tent på jord.
Lyset har den fantastiske egenskapen at det får mørket til å vike. Lysets skaper visste hva han gjorde da han sendte det sanne lys. Han så allerede ved skapelsen at lyset var godt. Nå ville han gi hvert enkelt menneske mulighet til å favne det sanne lys.

Han som var i begynnelsen, er også ved enden. Alt er ikke slutt med dette liv. Når jorden har hatt sin tid, skal evigheten ha sin.

I Åpenbaringsboken i slutten av Bibelen kan vi lese om en ny himmel og en ny jord. Der er alle mørketider brakt til ende. I dette nye landet skal Gud tørke bort hver tåre, og døden ikke skal være mer. Heller ikke mørket, for byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Da er den fullkomne enhet mellom Lysets skaper og skapningen gjenopprettet for alltid.

Lik og del!

 

Gjengitt etter Dagfinn Høybråten:
«Hjemme i julen», Luther, 2016, med forlagets tillatelse.

Tilbake