Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2020

En fredspris for globalt samarbeid og solidaritet

En fredspris for globalt samarbeid og solidaritet

Sult, klima og krig henger sammen. Derfor er fredsprisen til vår samarbeidspartner, Verdens matvareprogram (WFP), så viktig og riktig.

Sult er et økende problem i fattige land, og med koronapandemien har situasjonen blitt enda verre. Krig, konflikt og klima er de største driverne og nå også pandemi. Derfor er WFP en verdig vinner av Nobels fredspris.

– WFP står i frontlinjen i kampen mot sult på vegne av oss alle. Det er en velfortjent anerkjennelse og en sterk støtte til internasjonalt samarbeid i en tid da dette er under press, sier vår generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Prisen setter søkelys på at sult er et økende problem og at verden trenger en økt innsats for å snu utviklingen. Dette er helt grunnleggende arbeid for fred, sikkerhet og utvikling.

– Kirkens Nødhjelp har et stadig sterkere samarbeid med WFP om matsikkerhet og bærekraftig jordbruksutvikling i land der vi jobber. David Beasley er en sterk og karismatisk talsmann for verdensfattige i en tid da sultnøden dessverre er økende på grunn av pandemien, sier Høybråten.

WFP er en avgjørende viktig aktør i dette arbeidet, de jobber godt lokalt, med lokale småbønder, med kvinner og med lokale markeder. De bidrar også med forsyninger utenfra i de hardest ramme- de områdene, hvor sulten er akutt.

Vi jobber sammen med WFP i mange land, særlig Somalia og Malawi, to land som er ekstremt hardt rammet av mat- mangel. Vi har også hatt et tett samarbeid rundt logistikk nå under koronapandemien. Og vi jobber sammen politisk for å løfte dette viktige problemet.

– Prisen anerkjenner globalt samarbeid og solidaritet i en tid hvor global solidaritet blir utfordret både politisk og av pandemi.

Antallet mennesker som sulter kan for- dobles på grunn av pandemien. 265 millioner mennesker kan komme til å trenge akutt nødhjelp for å få nok mat ved utgangen av dette året.

Kampen om ressursene, som mat og vann, er en av de vanligste årsakene til krig og konflikt. Mat er en av våre mest grunnleggende behov. Mat brukes også som et våpen, og mangel på mat fører til at konflikter øker. Sikkerhetsrådet inviterer jevnlig WFP inn for å gi rapporter nettopp på grunn av denne sammenhengen mellom mat og fred.

Mat er mindre tilgjengelig på grunn av viruset, men pandemien viser oss også at samarbeid er absolutt nødvendig for å overvinne globale utfordringer.

Pandemien forverrer matkrisen. Mat- priser har skutt i været. Stengte lande- grenser, fly som har stått på bakken, og containerskip som har ligget til kai. Mange land har akutt matmangel på grunn av dette. Mange av disse landene er også rammet av klimakrise som flom og tørke. Land som ikke har egen mat- vareproduksjon og dermed er avhengig av å få importert varer, er på vei mot en sultkatastrofe.

sjef2.jpg

Her ser du vår generalsekretær Dagfinn Høybråten og David Beasley, sjefen for Verdens matvareprogram. Vi jobber blant annet sammen med fredsprisvinneren i Malawi og Somalia.

Tekst: Anette Torjussen. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake