Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2020

Et barn er født

Et barn er født

Et barn er oss født.
Oss.
Barnet er ikke en av de andre. Ikke en fremmed. Ikke en fiende. Barnet forener oss. Forandrer oss. Får oss til å åpne hjertene våre for hverandre. Og for andre.

«Det krever en hel landsby å oppdra
et barn», sier et gammelt, afrikansk ordtak. Men i møte med globale utfordringer som klimaendringer, pandemier, konflikter og ulikhet kreves det kanskje en hel verden. En rettferdig verden. En deilig jord.

Gi en julegave som kan redde liv og forandre liv. Sammen kan vi forandre verden – for ett barn om gangen.

FORANDRE. FOR ANDRE.

Tilbake