Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2020

I samme båt

Leder:

I samme båt

Dette var året da vi alle erfarte hvor avhengige vi er av hverandre på denne kloden. Vi er i samme båt. Pandemien har truffet oss alle på en eller annen måte. Noen er blitt rammet av sykdommen. Mange flere er rammet av alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser som pandemien har medført. Alle har måttet forholde seg til restriksjoner og nedstengninger i varierende grad. I Norge har vi fått testet dugnadsånd og vel- ferdssamfunn. I stor grad har vi bestått testen.

Men hva med den globale solidaritetstesten? Vi har gjentatte ganger fått høre at ingen er trygge før alle er trygge. Derfor satses det enorme ressurser på en trygg og effektiv vaksine. Uten gode globale ordninger for finansiering og rettferdig fordeling av vaksiner sikres ikke en slik kollektiv trygghet. Vi vet av erfaring at de fattigste og mest sår- bare gjerne havner bakerst i køen når nye vaksiner blir utviklet. Derfor er dette en så viktig del av den kampen for rettferdighet som Kirkens Nødhjelp står i hver eneste dag.

Vi vet at dette er en kamp som har bred støtte blant folk i Norge. Det har også kravet om å opprettholde ambisjonsnivået i humanitær innsats og langsiktig fattigdomsbekjempelse. Pandemien har sendt flere ut i ekstrem fattigdom, sult og arbeidsledighet. Likevel kutter mange land i sine utviklings- budsjetter. Det er verken rett eller klokt. I det lengste håper vi at Norge består også den testen.

Samtidig må vi bestå den testen det er å være klare til å handle når akutte kriser inn- treffer. Da eksplosjonen rammet Beirut, var Kirkens Nødhjelp der for å hjelpe flyktninger fra Syria. I løpet av kort tid kunne vi mobilisere ressurser til innsats også for Beiruts befolkning gjennom våre lokale partnere. Hjemløse familier fikk ly og mat. Nå står vi sammen med dem i gjenoppbyggingen av det som var ødelagt. Når julen nærmer seg og vi feirer et barn som ble født et annet sted i Midt-Østen for 2000 år siden, skal vi huske at også denne familien manglet ly og ble drevet på flukt. Derfor ber vi frimodig om din gave til familiene i Beirut denne julen.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake