Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2020

Kjempe for rettferdighet – kjenne Gud

Andakt

Kjempe for rettferdighet – kjenne Gud

Koronaepidemien tvinger 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. Flere rammes av sult og blir avhengig av nødhjelp. Kjønnsbasert vold øker. Dette kommer på toppen av flom og andre naturkatastrofer som følge av klimakrisen. Det ser ikke lyst ut.

Midt i denne tiden fins det et folk som tror det nytter å kjempe for rettferdighet. Vi har sett det, ikke bare i tall, men også i møte med mennesker som har fått et bedre liv: småbønder i Malawi, overlevende fra vold og overgrep i Kongo og landsbyboere i Etiopia som opplevde at deres dagligliv og helse ble totalt forvandlet da det kom vann til landsbyen. Gjennom koronaepidemien har vi nådd to millioner mennesker med forebyggende tiltak i 22 land. I Beirut sto vi sammen med kirkene for å avhjelpe den verste nøden da eksplosjonen rammet et allerede sønderrevet land.

Dette inspirerer til å fortsette. Vi vet at det er rett. Vi vet at det nytter. Det gir også en dyp mening å kjempe for noe som er større enn oss selv, i en tid da det er så lett å lukke ned for nøden som ikke rammer oss.

Bibelen inspirerer til kamp mot urett og spenner en bue av håp over arbeidet mot fattigdom og for rettferd. Det er en av de lange linjer gjennom både det gamle og nye testamente. Det handler om hvem Gud er. Det nærmeste vi kommer en avsløring av Guds identitet, er Jesus. Han identifiserer seg 100 prosent med mennesker i nød og idet han sa «jeg» var sulten, tørst, fremmed, naken og i fengsel.

Men også i de gamle profetord avdekkes denne siden av Guds identitet. Profeten Jeremia legger ikke fingrene imellom når han refser Juda-kongen for en grenseløs materialisme og sammenlikner ham med den forrige kongen som gjorde det som var godt og rettferdig:

«Han felte rett dom

          for hjelpeløse og fattige,

          og da gikk det godt.

          Dette er å kjenne meg,

          sier Herren.» Jer.22,16

Å kjenne meg. Intet mindre.

Å kjempe for rettferdighet er en vei til å kjenne Gud og hans hjerte for verden. Det gir fantastiske perspektiver på et arbeid som har sine tilbakeslag, men som er en del av noe mye større.

Av Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake