Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2020

Sveiser nye liv etter overgrep

Sveiser nye liv etter overgrep

For overlevende etter kjønnsbasert vold er økonomisk uavhengighet like viktig som medisinsk behandling og psykososial støtte. Sveiseropplæringen gir Melonisa Duncan og Martha Peter et levebrød – og noe å leve for.

– Faren min gikk bort for elleve år siden, og familien hans avviste moren min og oss barna da han døde, forteller Melonisa Duncan.

20-åringen bor sammen med to yngre søsken hjemme hos moren. Søsknene går fortsatt på skolen, og for den fattige familien er hverdagen en kamp for å skaffe penger til mat og skolegang. Nå utdanner hun seg til sveiser på yrkesskolen i Mangochi.

I tillegg til å styrke Malawis helsevesen og modernisere småskalajordbruk støtter Kirkens Nødhjelp et prosjekt som tilbyr yrkesopplæring til overlevende etter kjønnsbasert vold. Dette prosjektet er et samarbeid mellom den lokale partnerorganisasjonen Rights Advice Centre og yrkesskolen Mangochi Community Technical College.

Alenemor med en drøm

Martha Peter (22) utdanner seg også til sveiser på samme skole. Hun er skilt og alenemor for den to år gamle sønnen Unique. Hun eier hverken et hus eller en tomt å bygge på, og har heller ingen husdyr som kan gi inntekter, så hun må hver måned betale husleie. Men yrkesopplæringen og støtten fra Kirkens Nødhjelp gir håp om et levebrød og et bedre liv for henne og sønnen.

– Jeg drømmer om å videreutdanne meg til ingeniør ved Malawis tekniske høgskole og bli lærer i sveisefag, forteller Martha.

Kamp mot seksuelle overgrep

Da Denis Mukwege og Nadia Murad i 2018 mottok Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold, ble verden for alvor oppmerksom på voldtekt som våpen i krig. Men kjønnsbasert vold er ikke bare et problem i områder med væpnet konflikt. Overalt i verden blir kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, og kvinner som er økonomisk avhengige av voldelige familiemedlemmer, er spesielt sårbare.

Sammen med rent vann, sanitær og hygiene er kampen mot kjønnsbasert vold en hovedprioritet i Kirkens Nødhjelps prosjekter. Vold mot kvinner ødelegger ikke bare liv. Kvinner er en nøkkel til utvikling, og vi kan ikke vinne kampen mot fattigdom uten å beskytte alle kvinner mot vold og gi dem mulighetene de trenger for å bli økonomisk uavhengige.

Selvstendighet og trygghet

For Melonisa Duncan er sveiserdrømmen et håp om selvstendighet og trygghet:

– Drømmen min er å etablere mitt eget lille sveiserverksted. Støtten fra Kirkens Nødhjelp betyr at jeg kan skape et levebrød for meg selv og familien min.

 

Tekst: Stefan Storm. Foto: Håvard Hovdhaugen. 

Tilbake