Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

– Jeg takker Gud for at jeg lever

– Jeg takker Gud for at jeg lever

20 år gamle Davison Jean så seks venner dø, dyrene bli slukt av jordmasser og huset totalskadd da jordskjelvet rammet Haiti i august. Nå sliter han med traumene. 

650 000 mennesker har akutt behov for nødhjelp, 800 000 er berørt, over 2200 er døde og 130 000 hus er ødelagt eller jevnet med jorden etter det dødelige jordskjelvet 14. august i år. Davison Jean ble både skadet, traumatisert og mistet alt i jordskjelvet.   

– Jeg var i åkeren da bakken under meg begynte å riste. Sammen med seks andre prøvde jeg å komme meg i sikkerhet, men de andre ble tatt av jordskred. De ble fullstendig dekket av jord, forteller han. 

Sliter med traumer  

Jean bor i Rhé i kommunen Camp-Perrin, som ble hardt rammet av jordskjelvet. Kirkens Nødhjelp har jobbet med vann, sanitær og hygiene i området i tre år. På grunn av skjelvet har det vært vanskelig å komme frem med nødhjelp til befolkningen.   

Han mistet ikke bare vennene, men også alle husdyrene sine. Også de ble tatt av jordras. I tillegg fikk huset hans store skader.   

– Jeg takker Gud for at jeg lever. Jeg kan ikke tro det som har skjedd, sier han videre.   

20-åringen fikk skader i beina da han prøvde å komme seg i sikkerhet, men det er ikke det verste, forklarer han.   

– Jeg sliter med de vonde minnene fra jordskjelvet og har store traumer etter det jeg har sett. Jeg er bitter og lei  meg for alt jeg mistet.  

Nå håper han at han får hjelp og støtte til å kjøpe seg nye dyr og reparere jordene sine, slik at han får bygget opp både livet og huset sitt. 

Reparerer skader  

Kirkens Nødhjelp arbeider med å hjelpe den jordskjelvrammede befolkningen.   

– Sammen med våre partnere i Haiti har vi satt opp vannrenseanlegg for å skaffe folk rent drikkevann og kartlegge og reparere skader på vannforsyningen i fylkene Sud og Grand Anse. Disse to fylkene er hardt rammet av jordskjelvet, sier Johan Hindahl, landrådgiver for Haiti.   

Han har tett kontakt med våre ansatte i Haiti og følger utviklingen og hjelpearbeidet fortløpende.  

– Det er utfordrende å nå fram til de rammede områdene, både på grunn av ødelagte veier og broer og aktiviteten til væpnede gjenger.   

 

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Tilbake