Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

Et år med kriser

Et år med kriser

2021 har vært preget av pandemi og restriksjoner. Men det har ikke vært den eneste krisen verden og vi har stått i.

I løpet av året har situasjonen forverret seg i flere av landene Kirkens Nødhjelp jobber i. Fattigdomskrise. Klimakrise. Sultkrise. Økonomisk krise. Angrep på demokratiet. Brudd på menneskerettighetene. Jord-skjelv, flom, tørke og ødelagte avlinger. En krise kan være så mangt. Men den treffer ofte hardt og brutalt. 

Flere av landene vi jobber i, har vært rammet av kriser det siste året. Noen av dem kan du lese om på de neste sidene. 

Takket være din hjelp og støtte kan vi være til stede og hjelpe de som står i krisene. De mest sårbare blant oss. Og selv om behovene kan virke uendelige og nøden bunn-løs, vet vi at arbeidet nytter. 

Takk for at du er med og kjemper for en mer rettferdig verden. 

Tekst: Eli van der Eynden. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake