Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

Et barn er født

Andakt:

Nok et barn er født

«Frykt ikke» var budskapet til forskremte gjetere på Betlehemsmarken. Ordene er ingen enkel oppfordring. Det var det ikke da, og det er det ikke nå. Det er mye som kan fylle oss med frykt og mismot.

Men kanskje er nettopp engelen et tegn på håp? Når Bibelen forteller om engler, gjør den det ved å peke på at englene er Guds representanter som kjemper på vår side i livets strid. Gud er ikke fjern fra vår verden og våre liv. Nei, det er her i verden Gud har valgt å være. Det er det hele julen handler om: Gud blir menneske, født inn i verden som et lite barn. Immanuel, som ble navnet hans, betyr Gud med oss! 

Engelen bar bud om en stor glede, om forventning og håp. Ordene «frykt ikke» går som en rød tråd gjennom Bibelen – ja, det er uttrykt over hundre ganger. 

For at frykt skal møtes med fred, må det være noe som bidrar til dette. Derfor kaller Bibelen alle «de som skaper fred» for «barn av Gud». 

På mitt tidligere kontor hadde jeg en samling av høyst ulike engler. De var alle gaver fra Kirkens Nødhjelp, sendt til lokalmenigheten til jul. Små gaver som underbygde store og viktige historier og var en konkretisering av julens budskap. 

Som den lille engelen, knapt synlig eller engelen laget av knust glass. 

En laget av kvinner med vonde og traumatiske opplevelser, men som gav uttrykk for gleden ved å lage engler og tenke på det gode budskapet englene er bærere av. Ved å sende englene til oss kunne de dele både engler og gleder.  

En laget av lokale kunstnere som så potensialet i den store mengden knust glass, fra vinduer og gjenstander, etter uroligheter i Betlehems gater. De gikk ut på gaten, samlet glasset sammen, gikk hjem og bearbeidet det som var knust og ødelagt. Deres tanke var at det destruktive og ødelagte blir et symbol på håp. 

Kvinnene som hadde laget den lille engelen, knapt synlig, fikk vite om et sted der Guds kjærlighet blir gjort synlig og konkret. De gikk, og de fant et senter for kvinner som har hatt vonde opplevelser.

For disse kvinnene og for alle andre som får hjelp i en livskrise eller en annen vanskelig situasjon, kan dette forandre livet. Vi kan være med på å gi mennesker oppreisning og liv. For Gud vil bruke oss til å virkeliggjøre sin kjærlighet i verden.

Kjennetegnet på en engel er at den kommer med gledesbud. Og vi kan oppleve glede gjennom mennesker som har egenskaper som vi ville tillegge en engel. Men de kan være så «vanlige», så hverdagslige eller så små at vi ikke legger merke til dem.

Det går en bue fra englesangen på Betlehemsmarken til våre liv i dag. Gud er fortsatt til stede i vår verden. Gud kjemper fortsatt på vår side i livets strid. Gud er kommet til oss fra sin himmel, og han er fortsatt med oss. 

I dag som den gang begynner freden med hvordan enkeltmennesker lever sine liv. Han som brakte oss forsoningens gave, ber oss leve forsonet med hverandre. Ved å vise respekt for hvert enkelt menneskes verdi, ved å forsøke å la Jesu liv være et eksempel til etterfølgelse. Ved å være av «de som skaper fred, for de skal kalles barn av Gud». 

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet: Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» (Jes. 9.6).

Tilbake