Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

Et barn er født

Et barn er født

Et barn er født. Ufattelig sårbart og med et uendelig potensial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen bedrift eller bli verdens beste lærer? Det vet ingen. Ennå.

I julen feirer vi barnet som fødes inn i vår verden – uskyldig og sårbart. Vi markerer at alle barn har samme rett til liv, trygghet og muligheter.  

«Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn», sier et gammelt afrikansk ordtak. Men i møte med globale utfordringer som klimaendringer, pandemier, konflikter og ulikhet kreves det kanskje en hel verden. En rettferdig verden. 

Gi en julegave som kan redde liv og forandre liv. Sammen kan vi forandre verden – for ett barn om gangen. 

Tilbake