Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

Et kjent fjes i nabolaget

Et kjent fjes i nabolaget

I Teknaf-området i Bangladesh driver frivillige livsviktig hygieneopplæring i sine egne lokalsamfunn. Beauty er en av dem.

Beauty Das jobber som frivillig i NGO Forum, en av våre lokale partnerorganisasjoner i Bangladesh. Her har hun vært en del av hygieneteamet siden juni 2020.

– Gjennom opplæringen har jeg lært hvor viktig det er å følge god hygienepraksis hver eneste dag for å leve et sunt og godt liv, sier hun.

Beauty driver hygieneopplæring sammen med andre frivillige. Dette gjøres både gjennom dør-til-dør-besøk og i arrangerte grupper.

– Vi lærer folk om viktigheten av regelmessig håndvask med såpe, trygge toalettfasiliteter, måter å takle korona på og god menstruasjonshygiene. Fra tid til annen deler vi også ut hygieneartikler, forteller hun.

Et land med store utfordringer

Bangladesh er et land som har sett framgang i blant annet levealder, lese- og skriveferdigheter og matproduksjon per innbygger de siste tiårene. Likevel står landet overfor store utfordringer.

Millioner av mennesker lever under fattigdomsgrensen, og flere hundre tusen rohingya-flyktninger fra Myanmar har kommet til Bangladesh siden 2017. Det er en stor belastning for den underutviklede infrastrukturen og ressursene i området.

I Beautys hjemby, Jolodas Para, bor det omtrent 1400 mennesker. En stor andel av befolkningen er fiskere. Myndighetene har lagt ned forbud mot fisking i den lokale elva, Naf, etter at flyktningene kom.

– Mange familier har mistet sin eneste inntektskilde. Familien min er intet unntak. I mellomtiden kom korona og forsterket problemene våre, sier Beauty.

Et forbilde i lokalmiljøet

Beauty har gjort seg bemerket i lokalsamfunnet gjennom sitt engasjement og sin kunnskap.

– Når jeg kaller inn til et gruppemøte, kommer folk for å høre hva jeg har å si, samme hvor travle de er, smiler hun.

Beauty er et forbilde og et kjent fjes i nabolaget.

– Hver dag når jeg går ut av huset, ser folk etter meg. Ordene mine er verdifulle for dem. Jeg trives svært godt i denne rollen og vil gjerne takke NGO Forum og Kirkens Nødhjelp for å skape muligheter for meg og folk i nød.

Kirkens Nødhjelp har jobbet i partnerskap med lokale organisasjoner i Bangladesh siden 2017. Vårt arbeid i landet fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; og ungdommers seksuelle og reproduktive helse.

Tekst: Jack Chow. Foto: NGO Forum.

Tilbake