Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

Overleverte tre førskoler på én dag

Overleverte tre førskoler på én dag

Landdirektør Håvard Hovdhaugen var ikke vanskelig å be da barna ville ha ham med på dansen. Og det ble mye dans, for på én dag overleverte han tre førskoler i Karonga i Malawi på vegne av Kirkens Nødhjelp.

Det var en gledens dag da Kirkens Nødhjelp kunne overlevere tre splitter nye førskoler til lokalsamfunnene i Karonga i Malawi. Men det ligger også et snev av alvor under. For Malawi har store utfordringer for barn under fem år. Nesten 50 prosent har fått hemmet veksten sin som følge av sult, mens kun 40 prosent har tilgang til førskole. 

– De første årene i et barns liv gir en helt unik mulighet til å gjøre noe med ulikhet og forebygge fattigdom. Å bekjempe ulikhet er et viktig tematisk område for Kirkens Nødhjelp i Malawi, sier Håvard Hovdhaugen, vår landdirektør i Malawi. 

Gjennomfører skolen

Han forteller videre at ved å opprette førskoler gir vi et tilbud til barn under seks år som har stor positiv påvirkning på barnas oppvekst. De får utviklet bedre ordforråd, lærer seg å omgås barn på sin egen alder og får en positiv relasjon til andre. 

Førskolene kan også være med på å avdekke og forebygge helseproblemer som kan gi læringsutfordringer senere i livet. 

– De første årene av et barns liv er også viktige med tanke på videre utdanning. Vi ser at barn som har gått på førskole, klarer seg bedre på skolen og har større sjanse for å gjennomføre og få seg en videre utdanning, sier han videre. 

Større jobbmuligheter

Ved å få flere gjennom utdanningsløpet bidrar vi også til å styrke lokalsamfunnene. Unge voksne med god utdanning har større muligheter for jobb – både lokalt og globalt. 

– Mange studier viser at barn med tilgang til førskoler med høy kvalitet er bedre rustet for skolen. Færre trenger spesialundervisning eller må gå et år om igjen, forteller Hovdhaugen. 

Næringsrik mat er utrolig viktig for et barns vekst og utvikling. Mange malawiske barn lider av underernæring, har lav blodprosent og mangler sink som følge av sult. 

– På førskolene sikrer vi at barna får i seg næringsrik mat hver eneste dag, slik at vi forebygger sult og underernæring, avslutter han.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake