Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2021

Større behov enn noensinne

Større behov enn noensinne

Et drøyt år etter eksplosjonen i Beirut er situasjonen fortsatt kritisk. Halvparten av befolkningen lever i fattigdom. 

– Sykehus mangler strøm, og det er umulig å få tak i bensin. Aldri før har så mange bedt om hjelp, sier Benedicte Næss Hafskjold, Kirkens Nødhjelps landdirektør i Libanon. 

I august 2020 eksploderte 3000 tonn ammoniumnitrat ved et havnelager i Beirut, Libanon. Nesten 200 mennesker ble drept, og 300 000 ble hjemløse. Et drøyt år etter eksplosjonen er behovene større enn noensinne. 

– Det gjør inntrykk å møte mennesker som har blitt dyttet enda lenger ut i fattigdom. Det er vanskelig for folk å se noen løsning på den tøffe situasjonen de står i, forteller Hafskjold. 

PANDEMI OG ØKONOMISK KOLLAPS 

I tillegg til de enorme skadene etter eks-
plosjonen har pandemien og det økonomiske kollapset rammet Libanon hardt. Befolkningen mangler grunnleggende ting som mat, medisiner, hygieneartikler og sanitærprodukter. 

I kjølvannet av eksplosjonen hjalp Kirkens Nødhjelp folk med å dekke helt grunnleggende behov. Vi ga folk ly, mat og distribuerte såpe og hygieneprodukter for å forhindre spredning av covid-19. 

DET ER HÅP 

– Det er forferdelig å se at situasjonen til folket i Libanon nå er enda verre enn for ett år siden. Samtidig er det håp. Jeg har besøkt folk som mistet alt de eide i eks-
plosjonen, men som har nå fikk husene sine ombygd. Det er veldig givende å se, og det viser at noe fortsatt går i riktig retning, sier Hafskjold.

SIDEN EKSPLOSJONEN HAR KIRKENS NØDHJELP: 

  • Rehabilitert 311 hjem, fem skoler, fem helsesentre, ett sykehus og 17 forretningslokaler 
  • Delt ut 1908 matkasser og sunne, varme måltider til 644 familier 
  • Delt ut 9496 hygienepakker til kvinner 
  • Gitt psykososial støtte til 1779 mennesker som ble rammet av eksplosjonen 
  • Bidratt med økonomisk støtte til 2475 familier og 40 småbedrifter

Tekst: Kristine Eid. Foto: Håvard Bjelland.  

Tilbake