Kirkens Nødhjelp Magasinet

04 2022

Kirkens Nødhjelp gir håp: En gjestfri jul

Andakt

En gjestfri jul

Gjestfrihet er vakkert. Å åpne opp for hverandre, invitere hjem. Julen kan være en gjestfrihetens høytid, hvor vi samler våre nære og kjære, men også en tid hvor vi kan hente hele verden inn for å feire høytid.

Skrevet av Pål Kristian Balstad, prest i Trefoldighetskirken, freds- og forsoningskirken i Oslo

Med engleskaren, gjetergutter, lamunger og kyr er det lett å se for seg at det ble trangt om plassen i den lille stallen hvor Jesusbarnet ble født. En åpen stall med gjestfrihet. Også vismenn fra fjerne himmelstrøk finner veien. De har med seg gaver: gull, røkelse og myrra. Gavene beskriver nettopp hvem det lille barnet er, og hvilke forventninger som er knyttet til hans fødsel. Over dette lille barnet lovsynger englene Gud og ber om fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Det er Gud selv som gjester sitt folk i det lille barnet, og hele skaperverket omgir den hellige familie. Under stjernehimmelen samles alt det skapte for å ta imot barnet, og som Paulus beskriver det, «for at Gud skal forsone alt med seg selv».

Juleevangeliet er en fortelling om rettferdighet, forsoning og fred. I det lille barnet møtes jord og himmel, hvor Gud selv blir en del av sitt skaperverk. Det er julens mysterium, at Gud selv fødes som et barn, og at barnet er født for å ta del i vår kamp for rettferdighet, og vi utfordres til nestekjærlighet og omsorg for skaperverket og til å be og arbeide for fred i verden. Julens glade budskap er ikke bare duften av sprøstekt ribbe og smaken av syv sorter, men at Gud er i verdens lidelse og tar del i kampen for rettferdighet, spesielt der mennesker er drevet på flukt fra krig og klimakriser, der mennesker lever i frykt, tortur og undertrykkelse, der barn får kropp og sinn ødelagt i maktkamp og utnyttelse. Det arbeidet Kirkens Nødhjelp og deres alliansepartnere i verden gjør, er nettopp å ta del i denne kampen mot fattigdom, sult, utnyttelse, sykdom og ulikhet. Som støttespillere, faste givere, menigheter, frivillige og partnere i Norge inviteres vi også til å ta del i det arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør for dem som trenger det mest. Det gir håp.

Julen har mange vakre tradisjoner og symboler. Juletreet er et eksempel på det. Jeg synes det representerer en god måte å minnes den første julenatten på – å åpne opp for å invitere hele verden inn: juletreet som symbol for planter og trær, pyntet med bukker formet av halm for å minne oss om dyra og naturmangfoldet, hjerter for å symbolisere Guds kjærlighet og all verdens flagg for å symbolisere det universelle.

Til sist stjernen, som vitner om at vi lever under Guds himmel, og at vi er gitt en ledestjerne i Jesusbarnet: han som lærte oss å elske og viste oss hva gjestfrihet dypest sett er.

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.» (Hebr. 13,2)

Tilbake