Kirkens Nødhjelp Magasinet

04 2022

Kvinner som en løsning for fred

Sør-Sudan

Fredsnonnene i Kuajok

Søster Judit raver ikke i terrenget, men den vevre nonnen er alt annet enn skjør. I et av de mest konfliktfylte områdene i Sør-Sudan drar hun fra landsby til landsby for å skape fred.

TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Dere er heldige, i dag er det markedsdag. Det er et godt eksempel på hvordan naboer har blitt forsonet her i området. Nå får dere se det i praksis, smiler søster Judit. Vi er i Ajugo utenfor Kuajok i Sør-Sudan, hvor det har vært krig og konflikt i en årrekke. Her har Kirkens Nødhjelp fredsarbeid sammen med vår partner, Daughters of Mary (DMI). Nonnene oppsøker områder med stort konfliktnivå for å forebygge vold og krig.

KVINNER VIKTIGE I FREDSARBEIDET

Nitti prosent av de som bor her, er analfabeter. Det er stor tilgang til våpen, og det er kontinuerlige konflikter knyttet til kveg, jordbruk og naturressurser. Flere har blitt drept, og kvinner har blitt voldtatt. – For å forebygge konflikter i dette området har vi fått på plass fredskomiteer, samlet landsbylederne til fredssamtaler og funnet viktige nøkkelpersoner som kan være med på å bygge fred, forklarer hun.

Søster Judit har jobbet med å endre holdninger i en årrekke.

– Det å forene mennesker og fortelle om viktigheten av fred har endret mye her, men det er fortsatt mye som gjenstår. Hun har brukt mye tid på kvinnene. De er ofte de beste promotørene for fred, mener hun. Kvinner og menn fra ulike etniske grupper som gifter seg, er også med på å bygge fred over landsbygrensene.

– Kvinner er veldig fleksible og forstår viktigheten av fred. De er ikke alltid så fastlåste, sier hun lattermildt og legger til:

– De er på mange måter fredsbærere. De holder kontakt med familien sin, selv om de har giftet seg. De går fritt mellom landsbyer som er i konflikt, og har en stor og viktig posisjon i familien.

sor90.jpg
Søster Judit

Sammen med kvinnene i fredsprosjektet har Kirkens Nødhjelp tilrettelagt for flere tilbud.

– Vi har opprettet kvinnegrupper og sparegrupper, vi har etablert traumebehandling for kvinner som sliter etter krig og konflikt, og vi har jobbet aktivt for å få barn på skolen. Barn og unge er også en viktig del av fredsarbeidet vårt, sier hun entusiastisk.

SPARER SEG TIL ET BEDRE LIV

Folk strømmer til markedet fra alle kanter. På sykler, mopeder, gående, løpende, i tuktuker og i gamle biler.

– Det er et høydepunkt, dette her, smiler hun og peker hvor vi skal gå i menneskehavet.

Den første vi møter på markedet, er Arop Mathiang. Hun er med i sparegruppa og har startet en restaurant.

MicrosoftTeams-image (121).jpg
Deng Jai Mathiang tar seg ofte en kopp te i te-salongen på markedet.

Sparegrupper er et tilbud til mennesker med lav inntekt. De går sammen om å spare mindre beløp og kan ta opp lån med gode betingelser og få renteinntekter på innskuddene.

– Jeg er kone nummer fire, så jeg ville være selvstendig og klare meg selv. Det gjør jeg nå, smiler hun.

Mens det dufter deilig av bakverk og gryter, forteller hun at restauranten har vært med på endre livet hennes.

 – Med pengene jeg tjener, har jeg nok til å sende de fem barna mine på skolen og kan betale for regninger i husholdningen. I tillegg kan jeg utvide restauranten min.

Litt lenger borte i gata er det te-servering. Her er Deng Jai Mathiang fast gjest. Med sin røde cowboyhatt er han et kjent skue i salongen.

– Her må jeg innom. Det er alltid så hyggelig med servering her, sier han med et bredt smil.

sor86.jpg
Arop Mathiang har startet egen restaurant etter at hun ble med i spare- og lånegruppa vi driver sammen med nonnene.

ØNSKER IKKE Å VOKSE OPP I KRIG

For å vise hvor store avstander det er i området, skal vi være med søster Judit på fredssamtaler i landsbyen Konglong. Tjue unge personer skal møtes for å snakke om fred i området i Boma.

Støvete, humpete veier tar oss gjennom et røft landskap før vi til slutt ser et gigantisk tre. Under treet, i skygge for varmen, har flere unge begynt å sette seg ned. Praten går konstant, og det er en blanding av latter og høye stemmer. Søster Judit understreker at unge mennesker kan være med på store endringer.

 – Mens kvinner er fredsbærere, er også unge med på å bygge fred. Mange unge ønsker ikke å vokse opp i et land i krig. Derfor er deres tilstedeværelse i fredsarbeidet en stor del av vårt arbeid.

Under treet er det derfor samlet unge fra ulike landsbyer som har vært i konflikt i en årrekke. Her skal de møtes for å snakke åpent om utfordringer, vond historie og løsninger for hvordan de kan leve sammen i fred – hva som skal til for at de får slutt på vold og konflikt på tvers av landsbyer.

En av dem som har noe på hjertet i dag, er Marko Madout på 23 år.

– Jeg er så glad for at vi har denne komiteen, så vi kan snakke om det som er vanskelig. Jeg ser at ting endrer seg sakte, men sikkert. Komiteen har vært med på å åpne flere dører, sier han.

Marko Mayiik (28) tar også ordet.

– Gjennom denne komiteen har det blitt færre bråkmakere og færre konflikter. Hvis vi har noe vi er bekymret for, tar vi det opp her. Vi setter oss ned og snakker om det i stedet for å bruke vold.

Tilbake