Kirkens Nødhjelp Magasinet

04 2022

Geiter ga oss økonomisk vekst og et nytt liv

Malawi

Fra fengsel til geitebonde

Daniel Mwafulirwa (45) måtte jakte ulovlig på ville dyr for at familien ikke skulle sulte. Til slutt havnet han i fengsel. Ferdig sonet fikk han en ny start med geiter fra Kirkens Nødhjelp.

TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Hovdhaugen

Vi er i landsbyen Kankhoka helt nord i Malawi. Landsbyen har mange ville dyr, blant annet elefanter og sebraer. Her bor Daniel Mwafulirwa sammen med kona si og de seks barna deres. Han forteller om et hardt liv på grensa til det som heter Vwasa Marsh Wildlife Reserve.

– Her er det mye fattigdom og mange utfordringer, forteller han.

SULTEN GNAGET

Ingenting skjermet landsbyen Kankhoka fra de ville dyrene, og før det ble satt opp gjerder, var det store ødeleggelser.

Før gjerdene kom opp, hadde innbyggerne store problemer med elefanter og andre ville dyr som raserte åkrene på jakt etter mat, særlig i tørketiden når det var vanskelig for dyrene å finne mat.

I årenes løp har ulovlig jakt vært et utbredt problem i dette området, både på grunn av ødeleggelsene og fordi de ville dyrene representerte enkel tilgang til kjøtt. Når sulten melder seg og du ikke har mat på bordet til deg og familien, er veien kort til å jakte på dyrene som befinner seg i nærheten, forklarer han.

– Alt handlet om å få mat til familien min, ikke at det var ulovlig å jakte på dyrene.

9-IMG_5491.jpg
Her er hele familien samlet. I stedet for å måtte drive med ulovlig jakt har familiefaren Daniel nå råd til å forsørge alle som geitebonde.

STUET SAMMEN

I 2017 ble han arrestert og fengslet for ulovlig jakt. Han måtte sone to år i fengsel. Det ble to vanskelige år for familiefaren.

– Det er et sted jeg aldri vil tilbake til, sier han om fengselet.

– Vi var veldig mange stuet sammen i en celle. Vi måtte jobbe hardt og hadde liten tilgang til mat, forteller han.

Da han kom tilbake til Kankhoka etter endt soning, kom han i kontakt med Kirkens Nødhjelps lokale partner. Et av målene til partneren vår var å bidra til økonomisk vekst og økt matsikkerhet.

For Mwafulirwa innebar det at han og familien hans fikk geiter. Geiter er et viktig tiltak i kampen mot sult. Den gir melk, ost, naturgjødsel – og liv til enda flere geiter. Inntektene familier får fra geitene, brukes på andre matvarer, skolegang, helsetjenester og klær. For familien i Kankhoka betyr det at de ikke lenger trenger å tjene penger på kriminell virksomhet.

– Nå behøver jeg ikke en gang tenke på å gå på ulovlig jakt. I stedet har jeg penger til mat og skole for barna mine, sier han fornøyd.

Tilbake