Kirkens Nødhjelp Magasinet

04 2022

Nødhjelpsarbeidet startet raskt, takket være givere

Pakistan

Hjelp til de flomrammede i Pakistan

I august førte kombinasjonen av kraftig monsunregn og smeltende isbreer til den verste flommen i Pakistans historie. Kirkens Nødhjelp var raskt til stede med livreddende hjelp.

Foto: Asif Hassan / AFP

På det verste sto en tredjedel av Pakistan under vann. Veier og annen infrastruktur ble ødelagt av vannmassene. Det samme ble minst en halv million hjem, og mer enn 1400 mennesker omkom. Faren er heller ikke over. Flommen har ført til en eksplosiv økning i sykdommer som malaria, denguefeber og diare på grunn av insekter og forurensing av vannkilder. Verdens helseorganisasjon frykter en bølge av sykdom og død i etterdønningene av den akutte katastrofen.

Pakistan sto overfor en rekke utfordringer og kriser allerede før flommen. Den pakistanske økonomien er svak, og landet ble hardt rammet av covid-19. I tillegg har krigen i Ukraina også skapt negative konsekvenser for Pakistan. Matvareprisene har steget kraftig, og det er høy inflasjon.

Kirkens Nødhjelp startet nødhjelpsarbeid i provinsene Balochistan og Sindh i midten av august sammen med lokale samarbeidspartnere. For øyeblikket arbeider vi i provinsene Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa. Takket være innsamlede katastrofemidler fra norske givere kunne Kirkens Nødhjelp starte innsatsen raskt

Tilbake